Studijski program/studijski programi: INFORMACIONI TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: Master strukovne studije
Naziv predmeta: Primenjeni istraživački rad 2
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 4

Cilj predmeta

Da u okviru primenjenih istraživanja student primeni osnovna, teorijsko metodološka, naučno-stručna i stručno-aplikativna znanja i metode na rešavanju konkretnih problema.

Ishod predmeta

Studenti treba da samostalno primenjuju stečena znanja iz različitih područja informacionih tehnologija kako bi bili u stanju da sagledaju strukture zadatih problema i izvrše sistemsku analizu u cilju izvođenju zaključaka o mogućim pravcima njihovog rešavanja. Kroz samostalno korišćenje literature i laboratorijski rad studenti proširuju znanja proučavanjem različitih metoda koji se odnose na rešavanje sličnih problema. Na taj način, kod studenata se razvija sposobnost da sprovode analize i identifikuju probleme u oblasti informacionih tehnologija.

Sadržaj predmeta

Realizuje se u skladu sa potrebama predmeta prve i druge izborne grupe master strukovnih studija, njihovom složenošću i strukturom. Deo nastave na predmetima se odvija kroz samostalni primenjeno istraživački rad, a deo nastave kroz rad u laboratoriji. Student prema svojim afinitetima i sklonostima bira oblast studijskog rada odnosno predmetnog nastavnika sa liste nastavnika na studijskom programu koji mu definiše konkretan zadatak. Student uči da samostallno pribalja naučne i stručne informacije iz različitih izvora. Stiče svest o pouzdanosti naučnih i stručnih informacija. Posebna pažnja posvećuje se korišćenju literature, bibliografskim bazama i metodima istraživanja. Primenjeno istraživački rad obuhvata: aktivno praćenje primarnih saznanja, organizaciju i nadgledano izvođenje istraživanja, statističku obradu podataka, realizaciju zadataka u laboratoriji, izradu seminarskog rada iz uže naučno nastavne oblasti kojoj pripada tema samostalnog istraživačkog rada.