Studijski program / studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: master strukovne studije
Naziv predmeta: Primenjeni računarski dizajn
Status predmeta: izborni
Broj ESPB bodova: 8

Cilj predmeta

Primena stečenih znanja u širem spektru poslova dizajna i osposobljavanje studenta za samostalnu primenu naprednih tehnika za rešavanje realnih problema primenjenog računarskog dizajna.

Ishod predmeta

Po završetku ovog predmeta studenti su ovladali metodama i tehnikama koje se primenjuju u mnogim oblastima dizajna i osposobljeni su da samostalno realizuju dizajn svih pojedinačnih elemenata konkretnog proizvoda i njihovu sintezu u jedinstvenu i skladnu celinu.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Višemedijska umetnost i novomedijska praksa i dizajn
 • Multimedijalna fotografija i fotografija u medijima
 • Izrada prezentacije za sajtove, društvene mreže i primena tehnika i alata pri uređivanju i obradi slike
 • Rad u softveru za kreiranje i vođenje veb-sajta ili bloga 
 • Rad sa funkcionalnim komponentama CMS platforme
 • Kreiranje nekodirane mobilne aplikacije
 • Upotreba funkcionalnih komponenti Adalo platforme
 • Dizajn rešenja funkcionalnih komponenti

Praktična nastava

 • Vežbe
 • Primeri koji prate teorijsku nastavu
 • Rad u odgovarajućem alatu