Informacione tehnologije karakteriše izuzetno dinamičan razvoj. Čitavi koncepti se promene svakih nekoliko godina, a iz dana u dan taj period je sve kraći. Stoga se od institucija koje se bave edukacijom IT stručnjaka očekuje da neprekidno unapređuju i usklađuju programe školovanja sa razvojem informacionih tehnologija i novoizdatim silabusima IT udruženja, što mi na ITS-u upravo i činimo.

U kreiranju kurikuluma ITS-a prihvaćeni su svetski standardi obrazovanja iz oblasti računarskih nauka, implementirani najkvalitetniji programi i ugrađena sopstvena iskustva osnivača iz višegodišnjeg rada na polju IT obrazovanja.

Izaberite neki od najaktuelnijih IT obrazovnih programa:

 

Informacione tehnologije
– postanite visoko plaćeni softver inženjer

Studiranjem na programu Informacione tehnologije pripremićete se za rad na celokupnom procesu projektovanja, izrade i implementacije softvera. Od početne analize, planiranja i dizajna, preko kodiranja i testiranja do instalacije i održavanja softvera na mestu njegovog korišćenja.

Studiranje podrazumeva rad na konkretnim projektima sa ciljem samostalne izrade softverskih rešenja. Upoznajte se sa algoritamskim modelovanjem, objektno orijentisanim principima, strukturama podataka, web programiranjem, bazama podataka i upitnim jezicima, dizajnom interfejsa aplikacija, testiranjem i održavanjem softvera, elementima sigurnosti i zaštite podataka i računarskih sistema.

U okviru ovog smera postoje dva modula:

  • Razvoj softvera 
  • Nauka o podacima i veštačka inteligencija.

 

Digitalna multimedija
– pretvorite svoj talenat u dobro plaćeno zanimanje dizajnera novih medija

Studiranjem na programu Digitalna multimedija spremićete se za kreativan rad kroz upotrebu računara i najnovijih programa za dizajn.

Program obuhvata oblasti grafičkog dizajna, vizuelnih komunikacija, multimedija, interaktivnosti, produkcije i dinamičkih vizuelnih principa, crtanja, kao i oblasti teorije i istorije umetnosti i dizajna. Savladaćete napredne metode i tehnike obrade digitalne slike, zvuka, videa, tehnike ilustrovanja, animiranja i komponovanja interaktivnog multimedijalnog sadržaja.

 

Master strukovne studije – INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
– steknite diplomu master strukovnog inženjera informacionih tehnologija

Master studije na ITS-u, sa jedinstvenim programom u našoj zemlji i regionu, pružaju vam znanja iz najznačajnijih IT oblasti: Cloud Computing, Data Science, Big Data, Mobile Development, digitalna forenzika, kriptografija, Data Mining, napredne veb-tehnologije, obezbeđenje kvaliteta softvera, napredno 3D modelovanje, itd.

Dobićete vrhunsku i savremenu edukaciju u teoretskom i praktičnom domenu u oblasti informacionih tehnologija, kompetenciju za rad u najsavremenijim softverskim alatima, pripremu za rad u realnim uslovima, znanja i kompetencije za primenjena istraživanja u oblasti informacionih tehnologija, poslovne veštine i veštine pisane i usmene komunikacije, veštine timskog rada i brzog pronalaženja i dobijanja posla.