Studijski program / studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: master strukovne studije
Naziv predmeta: Stručna praksa
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB bodova: 3

Cilj predmeta

Upoznavanje sa procesom rada u firmi u kojoj se stručna praksa obavlja, njenim ciljevima i organizacionim jedinicama, ukoliko postoje. Upoznavanje sa timom i projektom kome se student u okviru svoje stručne prakse priključuje, a koji je odabran u skladu sa njegovim izborom. Razumevanje procesa rada u preduzeću, poslovnih procesa, razumevanje rizika u radu, učešće u projektovanju, izradi dokumentacije i kontroli kvaliteta.

Ishod predmeta

Razvoj sposobnosti studenta da se po završetku studija uključi u proces rada. Takođe, razvoj odgovornosti, profesionalnog pristupa poslu, veštine komunikacije u timu. Dopuna teorijskog znanja stečenog u toku studiranja i jaka uzročno-posledična veza sa praktičnim realizacijama. Korišćenje iskustva stručnjaka zaposlenih u firmi u kojoj se praksa obavlja kako bi se proširilo praktično znanje i podigla motivacija studenata. Sticanje jasnog uvida u mogućnost primene stečenih znanja i veština obuhvaćenih studijskim programom u praksi.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

  • Sadržaj stručne prakse je u punoj saglasnosti sa ciljevima prakse. Student upoznaje strukturu firme i ciljeve njenog poslovanja, prilagođava vlastiti angažman studijskom području za koje se opredelio i uredno ispunjava radne obaveze saglasno dužnostima u timu i dužnostima zaposlenih u firmi. Student opisuje sopstveni angažman tokom stručne prakse i daje kritički osvrt u vezi sa sopstvenim iskustvom, znanjima i veštinama koje je stekao na praksi.

Praktična nastava

  • Vežbe