ITS prevazilazi jaz koji postoji između onoga što nudi tradicionalni obrazovni sistem i stvarnih potreba na tržištu.

Osnovna mana postojećeg obrazovnog sistema jeste nedostatak prakse. Studenti provode od pet do sedam godina baveći se teorijom, bez osvrta na njenu praktičnu primenu. Dodatni problem predstavljaju loša tehnička opremljenost i zastareli nastavni programi koji nude neupotebljiva znanja. Nakon završenih studija, diplomci se susreću s problemom zaposlenja, jer savremenog poslodavca interesuje šta konkretno umeju da urade, a ne šta su završili.

Iz tih razloga ITS nudi nešto potpuno drugačije: efikasno školovanje u izuzetnim tehničkim uslovima koje vas vode do traženih i dobro plaćenih poslova programera ili IT menadžera.

Na prvoj godini, veću pažnju posvećujemo fundamentalnim, teorijskim znanjima, a na drugoj veštinama i praksi. Na trećoj godini se produbljuju stečena znanja i vrši se specijalizacija za odredjenu oblast. Ovo znači da će studenti ITS-a, pošto završe studije, vladati marketingom, menadžmentom, modernim programskim alatima i jezicima (C++, C#, Java Script, PHP, ASP.NET, SQL…), da će znati da konfigurišu Linux server, administriraju bazama podataka, projektuju informacione sisteme, itd…

Što je najvažnije – stiču praktično iskustvo i reference radom na konkretnim istraživačko-razvojnim i komercijalnim projektima. U pitanju je idealan spoj teorije i prakse.