Da li studijama za rad u IT sektoru možete ostvariti svoje najvažnije profesionalne i lične ciljeve?

Odgovaranjem na 9 pitanja koja slede u testu možete utvrditi kakva škola za IT tehnologije odgovara Vašem trenutnom statusu, očekivanjima i ciljevima, kao i da li Vam može pomoći da ostvarite ono što želite.

Na osnovu Vaših odgovora, dobićete našu stručnu procenu u roku od najviše 24 sata.

 


1 od 9

1. Od svog budućeg posla najviše očekujem da:

2 od 9

2. Šta konkretno želite da ostvarite budućim školovanjem?

3 od 9

3. Koliko škola ste do danas detaljnije proverili u skladu sa željama koje imate?

4 od 9

4. Koliko ste upoznati sa mogućnostima brzog i kvalitetnog zaposlenja nakon sticanja diplome na visokoškolskim ustanovama koje ulaze u Vaš uži izbor?

5 od 9

5. Koliko ste upoznati sa profesorima, programima i načinom vođenja nastave na školama koje ulaze u Vaš uži izbor?

6 od 9

6. Koliko vremena možete posvetiti budućem školovanju?

7 od 9

7. Školovanje bi trebalo da mi obezbedi:

8 od 9

8. Šta od škole očekujete da Vam pruži?

9 od 9

9. Koja oblast Vas najviše zanima?

Ime:
Prezime:
E-mail:
Kontakt Telefon: