Erasmus+ je međunarodni program Evropske komisije, čiji je cilj obrazovanje, obuka i mobilnost mladih, kao i sklapanje saradnje sa institucijama i organizacijama iz oblasti obrazovanja mladih i sporta.

Erasmus+ pruža priliku mladim ljudima širom Evrope da studiraju, idu na obuku, volontiraju i nađu posao u inostranstvu. Cilj Erasmus+ programa su unapređenje i podrška razvoja na svim nivoima obrazovanja i obuke, jačanje veze između formalnog i neformalnog obrazovanja i učenja i poboljšanje saradnje između obrazovanja i tržišta rada.

U martu 2021. godine Evropska komisija dodelila je Visokoj školi za informacione tehnologije – ITS Erasmus povelju za visoko obrazovanje programa Erasmus + za period od 2021. do 2027. godine.

Imejl-adresa: erasmus@its.edu.rs

Naziv ustanove: Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije (Information Technology High School)
ECHE: Ref.Ares (2021) 1531186-27/02/2021

Erasmus povelja
Erasmus povelja