Nastava se odvija na dve adrese:

Comtrade Technology Center, Savski nasip 7, 11070 Novi Beograd
Cara Dušana 34, 11080 Zemun


Savetnik za upis
: +381 11 4011 216 i +381 11 7856116
e-mail: office@its.edu.rs.

Studentska služba+381 11 2096 777
e-mail: studentska.sluzba@its.edu.rs

Finansijska služba:  +381 11 4011 250 i +381 11 7856 150
e-mail:  finansije@its.edu.rs

Sedište škole:

Cara Dušana 34, 11080 Zemun, tel: +381 11 4011 240

Prostor za nastavu i praksu:

Comtrade Technology Center, Savski nasip 7, 11070 Novi Beograd; tel: +381 11 2096 777

Funkcije:

Direktor:
Bojan Ristić
e-mail: bojan.ristic@its.edu.rs

Izvršni menadžer:
Goran Radić, dipl. ing.
e-mail: goran.radic@its.edu.rs

Sekretar:
Zoran Krčmar, diplomirani pravnik
e-mail: zoran.krcmar@its.edu.rs

Pomoćnik direktora za nastavu:
dr Svetlana Anđelić
e-mail: svetlana.andjelic@its.edu.rs

Pomoćnik direktora za kvalitet:
dr Marko Vulić
e-mail: marko.vulic@its.edu.rs

Pomoćnik direktora za akreditaciju:
prof. dr Aleksandar Kostić
e-mail: aleksandar.kostic@its.edu.rs

Pomoćnik direktora za istraživanje, razvoj i saradnju:
dr Vladimir Vuković
e-mail: vladimir.vukovic@its.e du.rs

Predsednik Saveta:
prof. dr Valentin Kuleto, dipl. ing.
e-mail: valentin.kuleto@its.edu.rs

Pomoćnik direktora za međunarodne ispite:
m. sc. Goran Mitić
e-mail: goran.mitic@its.edu.rs

Pomoćnik direktora za tehnička pitanja i održavanje:
Predrag Matorkić, dipl. ing.
e-mail: predrag.matorkic@its.edu.rs