Studijski program/studijski programi:  INFORMACIONI TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: Master strukovne studije
Naziv predmeta: Osnove primenjenih istraživanja
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

Da se studenti upoznaju sa svim aspektima rada u primenjeno istraživačkim poslovima u oblasti informacionih tehnologija, uspostave vezu sa naučnom komponentom istraživanja i ovladaju specifičnostima primenjenih istraživanja u obalasti softverskih rešenja i njihovih aplikacija. Sa posebnom pažnjom na primenjena istraživanja u oblasti primene softverskih rešenja implementiranih u složene hardverske sisteme.

Ishod predmeta

Studenti će steći osnovna znanja potrebna za uključivanje u primenjeno-istraživački rad koji predstavlja deo projektovanja i proizvodnje sistema u informacionim tehnologijama. Znaće kritički da pristupe izboru literature, da formulišu svoje ideje i da postave polazne postavke za rešavanje problema. Biće spona između struktura koje se bave naučnim radom i proizvodnog procesa u kome treba ostvariti spoj softverskih i hardverskih rešenja. Takođe, upoznaće kako se pravilno predstavljaju i procenjuju rezultati istraživanja u oblasti informacionih tehnologija kao i kako se oni prezentuju.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Istraživački pristup rešavanju problema, ideje, resursi i etička pitanja
 • Načini kako ostvariti efikasnost u proizvodnji softvera i njegove implementacije u velikim hardverskim sistemima
 • Pronalaženje relevantne literature i njeno korišćenje
 • Formulisanje problema i postavka hipoteza
 • Metodologije primenjeno-istraživačkog rada
 • Prikupljanje podataka, ankete i upitnici
 • Eksperimenatlni pristup istraživanju
 • Statistički metodi za ocenu rezltata istraživanja
 • Ocena i poređenje rezultata istraživanja.
 • Prezentovanje rezultata
 • Priprema naučnih radova, pravilno referenciranje na korišćenu literaturu, publikacija
 • Priprema usmenih i poster prezentacija

Praktična nastava

 • Vežbe
 • Primenjeno istraživački rad u okviru kojeg će studenti proći kroz kompletan proces istraživanja identifikacije i formulisanja problema izbora istraživačkog metoda, dobijanja rezultata, njihove procene i prezentacije.