Prijemni ispit se polaže iz:

  • Računarskih tehnologija
  • Engleskog jezika
  • Matematike

Materijali za polaganje prijemnog ispita su obezbeđeni.

prijemni-ispit-na-its-uMatematika je koncipirana kroz zadatke za rešavanje problema, gde se od kandidata očekuje kreativnost u cilju pronalaženja rešenja.

Polaganje prijemnog ispita iz računarskih tehnologija i engleskog jezika vrši se na računarima, softverskim testiranjem, pomoću programa Testing and learning software, razvijenog u kompaniji LINK group. Broj pitanja i trajanje testa se unapred definišu. Svi rezultati testiranja poznati su neposredno nakon završenog polaganja.

Rezultati testiranja se automatski prebacuju u Informacioni Sistem ITS-a, gde se obrađuju zajedno sa ostalim podacima.

Saznajte više o upisnim rokovima na ITS-u.