Prijemni ispit se polaže iz:

  • Računarskih tehnologija
  • Engleskog jezika
  • Matematike
  • Dizajna

Materijali za polaganje prijemnog ispita su obezbeđeni.

prijemni-ispit-na-its-uMatematika je koncipirana kroz zadatke za rešavanje problema, gde se od kandidata očekuje kreativnost u cilju pronalaženja rešenja.

Dizajn se polaže za upis studijski program Računarska multimedija, gde se od kandidata očekuje da pokaže kreativnost i osnovno znanje iz oblasti računarske grafike i vizuelne percepcije.

Polaganje prijemnog ispita iz računarskih tehnologija i engleskog jezika vrši se na računarima, softverskim testiranjem, pomoću programa Testing and learning software, razvijenog u kompaniji LINK group. Broj pitanja i trajanje testa se unapred definišu. Svi rezultati testiranja poznati su neposredno nakon završenog polaganja.

Rezultati testiranja se automatski prebacuju u Informacioni Sistem ITS-a, gde se obrađuju zajedno sa ostalim podacima.

Prijemni ispit na ITS-u održava se 21. juna, dok je predaja dokumentacije od 15. do 20. juna. Upis je zakazan za 22. jun. Novi termin prijemnog ispita je 5. jul, za više informacija pozovite 011 4011 216 

 

Saznajte više o upisnim rokovima na ITS-u.