Studijski program/studijski programi : INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ELEKTRONSKO POSLOVANJE, RAČUNARSKA MULTIMEDIJA
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: SOCIJALNI I PRAVNI KONTEKST IT
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Cilj predmeta je sagledavanje uticaja socijalnih i pravnih aspekata na Informacione i komunikacione tehnologije, kao i uticaja same IT tehnologije na oblikovanje društvenih odnosa i na pojavu novih oblika kriminalne aktivnosti koja se dovodi u vezu sa primenom iste.

Ishod predmeta

Studenti će steći znanja iz oblasti uticaja informacionih tehnologija na pojedinca i društvo, elemenata koji čine informaciono društvo, pretpostavki za razvoj informacionog društva u Srbiji, socioloških aspekata informacione tehnologije (socijalna izolacija, digitalne podele, socijalni kapital). Studenti će se upoznati sa najnovijim statističkim pokazateljima u pogledu broja korisnika Interneta u svetu, potencijalom virtuelnih zajednica, specifičnostima virtuelnih zajednica, upravljanjem Internetom, pojavnim oblicima sajber kriminala (phishing, email bombing, spoofing, card skimming, vrstama malicioznih softvera, DOS i DDOS napadima, softverskom piraterijom i njenim razmerama u savremenim uslovima), tehnikama zaštite u bankarskim poslovima, oblicima hardverske zaštite (doongle, token, …),pojmom i namenom kriptografije, vrstama intelektualne svojine, autorskim pravima, zaštitom autorskih prava na Internetu, značajem e-reciklaže u savremenim uslovima.
Sadržaj predmeta
Teorijska nastava
Informacija i njen značaj u savremenim uslovima. Koncept informacionog društva. Razvoj informacionog društva u Srbiji. Socijalne implikacije Interneta. E-Reciklaža. Virtuelne zajednice. Upravljanje Internetom. Sajber kriminal. Mere za borbu protiv sajber kriminala. Pravo i zakonska regulativa u računarstvu. Odgovornost. Intelaktualne svojina, Autorska prava. Kopirajt. Licenciranje. Piraterija. Zaštita od piraterije

Pogledajte kompletnu knjigu predmeta za ovaj predmet.