• 10 (1)

 • 1 (1)

 • 4 (1)

 • 2 (2)

 • 5 (1)

 • 3 (1)

 • 6 (1)

 • 7 (1)

 • 8 (1)

 • 11 (1)

 • 12

 • 13

 • 15

 • 14

 • 16

Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS i ove godine je dodelom diploma ispratila još jednu uspešnu generaciju budućih IT lidera.