Rođena je 1971. godine u Nišu. Diplomirala je na Elektronskom fakultetu u Nišu na obrazovnom profilu automatika i elektronika. Magistrirala je na Fakultetu za preduzetni menadžment u Novom Sadu, a doktorirala na Fakultetu za menadžment u Beogradu. Iskustvo u radu na visokoškolskim ustanovama je sticala na Fakultetu za preduzetni menadžment u Novom Sadu i Fakultetu za pravne i poslovne studije u Novom Sadu. U svojstvu autora i koautora naučnih radova, učestvovala je na velikom broju stručnih skupova u zemlji i inostranstvu. Autor je nekoliko udžbenika i učesnik projekta Vlade Republike Srbije u svojstvu konsultanta za implementaciju hardverskih rešenja.

Oblasti profesionalnog interesovanja obuhvataju informacione tehnologije, zaštitu informacionih sistema, poslovnu inteligenciju, elektronsko poslovanje i internet marketing.