Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Katedri za iberijske studije, 2010. Završila je master studije Univerziteta Singidunum, odsek Primenjena anglistika i odbranom master rada na temu The Use of Vygotsky’s Theory in the peer-collaboration dialogue stekla zvanje master filolog anglista. Višegodišnje pedagoško iskustvo sticala je odmah nakon studija, radeći kao predavač španskog i engleskog jezika u privatnim školama stranih jezika na svim nivoima znanja, po međunarodno priznatim programima.

Osim izvođenja nastave engleskog jezika, bavi se i prevođenjem stručnih i naučnih tekstova. Učestvovala je na brojnim radionicama u vezi sa unapređenjem nastave stranog jezika u učionici, a jedna od njih je međunarodna obrazovna konferencija 2018. – „Being bilingual”.