Studijski program: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: Grafičke aplikacije sa WEB dizajnom
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Savladavanje naprednih tehnika osnovnih programa kancelarijskog paketa MS Office – programa za obradu teksta, tabelarne proračune i izradu multimedijalnih prezentacija; upoznavanje studenata sa osnovnim elementima računarske grafike i najsavremenijim Adobe alatima za obradu slika, stvaranje multimedijalnih sadržaja i veb prezentacija, kao osnove savremenih komunikacijskih sredstava; uvod u dizajn, grafičku obradu i projektovanje, osposobljavanje za samostalnu izradu veb sajta, njegovo postavljanje online i održavanje, izučavanje teorijskih osnova i pravila dizajna uz korišćenje HTML kodiranja, veb alata za vizuelno kreiranje internet prezentacija po principu WYSIWYG (What You See Is What You Get) i JavaScript programiranja. Studenti ITS-a dobijaju i online kurseve JavaScript programiranja koji su deo edukativnih programa na ITAcademy.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti odlike rasterske i vektorske grafike, RGB i CMYK sistema, formate za čuvanje digitalne slike, kao i njihove karakteristike i vrste kompresije, selekciju i transformaciju rasterske slike i njenih elemenata, korekciju tonaliteta digitalnog snimka, retuš fotografije, osnovne gradivne elemente vektorskog crteža, crtanje uz pomoć Bezierove krive, kao i spremanje grafike za štampu ili veb publikaciju. Upoznaće odlike HTML i CSS jezika, HTML tag i način njegovog pisanja, postavljanje slika, linkova, tabela i ostalih elemenata veb stranica, elemente CSS box modela, float vrednost i njenu primenu, pozicioniranje elemenata na HTML stranici pomoću CSS-a, DIV i SPAN elemente, vrste i načine pisanja CSS opisa, formatiranje slike kroz CSS, uslovno formatiranje podataka, osnovne aspekte Excel radnog okruženja.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava: 

 • Softver kao proizvod i njegove karakteristike
 • Aplikativni softver
 • Poslove aplikacije
 • Veština poslovnih komunikacija
 • Kancelarijski paketi programa
 • Programi za rad sa tekstom
 • Programi za rad sa tabelama
 • Programi za izradu multimedijalnih prezentacija
 • Stono izdavaštvo
 • Multimedijalni standardi
 • Zvuk
 • Vizualizacija i značaj vizuelne predstave
 • Predstava boje (RGB, HSV, CMYK)
 • Kompjuterska grafika
 • Rasterska i vektorska grafika
 • Obrada slike
 • Programi za obradu slike
 • Programi za vektorsku grafiku
 • Photoshop
 • Teorija veb dizajna
 • Pravila i koncepti veb dizajna
 • Planiranje veb sajta
 • Navigacija veb sajta
 • Struktura veb sajta
 • HTML i HHTML jezik
 • CSS (Cascade Style Sheet)
 • JavaScript programiranje
 • Integracija JavaScripta i HTML koda
 • Izrada prezentacija korišćenjem veb alata Dreamweaver
 • Testiranje prezentacije
 • Promocija sajta
 • Prijavljivanje sajta na pretraživače
 • Održavanje prezentacije

Praktična nastava:

Praktičan rad na računarima obuhvata interaktivan rad sa studentima. Studenti na časovima vežbi rade konkretne primere i rešavaju zadatke obuhvaćene sadržajem kursa, a to obuhvata rad u MS Officee okruženju, Photoshopu i Dreamweaveru.