Branko Cvetić

P: Zašto ste upisali ITS?
O: Program, kao i izbor kadrova koji treba da realizuju taj program presudno su uticali na moj izbor.
P: Kako danas gledate na svoju odluku da upišete ITS?
O: Vrlo pozitivno. Procena da je reč o školi sa savremenim i adekvatnim programom za jednog softverskog inženjera ispostavila se tačnom.
P: Koju temu ste imali za završni rad?
O: Visoko dostupni Linux klaster.
P: Koju ocenu ste dobili na završnom radu?
O: 10.
P: Koliko dugo ste studirali?
O:3 godine.
P: Koliki ste imali prosek na studijama?
O: 9,00.
P: Po čemu ćete pamtiti ITS?
O: Istakao bih izuzetnu komunikaciju između profesora i studenata, blagovremenost u odgovorima na zahteve studenata, zatim sjajnu studentsku službu i praktičan rad na inženjerskim predmetima koji se tiču baza podataka i programiranja. Dakle, konkretan rad bez previše teorije, a sa dosta prakse.
P: Da li ste zaposleni?
O: Da, zaposlen sam na poziciji direktora sektora za IT u Auto-moto savezu Srbije.

Lazar Vučković

P: Kako ste se odlučili da upišete ITS?
O: Pronašao sam školu preko interneta. Svideo mi se plan i program.
P: Kako danas gledate na tu svoju odluku?
O: Sve je kao što je i očekivano.
P: Koju temu ste imali za završni rad i možete li da je opišete?
O: Informacioni sistem hladnjače. Informacioni sistem se koristi za otkup voća i drugih proizvoda iz raznih otkupnih mesta. Svako otkupno mesto ima svoje ime i otkupljivača. Za svakog proizvođača beleže se razni podaci. Proizvodi imaju svoje cene za više klasa proizvoda. Omogućen je pregled otkupa, zaduženja robe, avansa i ambalaže. Sistem je izgrađen korišćenjem .NET tehnologije i jezika C#. (Završni rad: preuzimanje)
P: Koju ocenu ste dobili na završnom radu?
O: 10.
P: Koliko dugo ste studirali?
O:3 godine.
P: Koliki ste imali prosek na studijama?
O: 9,71.
P: Po čemu ćete pamtiti ITS?
O: Po društvu koje sam upoznao tokom studija.
P: Da li ste zaposleni?
O: Da, zaposlen sam u struci.

Kristina Naumović

P: Koju temu ste imali za završni rad i možete li da je opišete?
O: Razvoj web sajta Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura. Novi web sajt Fakulteta Futura je urađen u tehnologijama XHTML, CSS i JavaScript, koje obezbeđuju odličnu funkcionalnost, moderan dizajn i profesionalan izgled jedne web lokacije. Određene su nove informacione teme, koje su slične temama postojećeg sajta, ali su kvalitetno poređane u nove kategorije, i urađena je nova taksonomija informacija, pri čemu su ispoštovana sva pravila projektovanja jedne web lokacije. Dizajniran je nov interfejs. Kod dizajniranja lokacije najviše pažnje je dato korisnosti, tj. funkcionalnosti web prezentacije koja izlazi u susret potrebama korisnika, zatim upotrebljivosti i pristupačnosti lokacije. Urađena je kvalitetna navigacija koja omogućava korisnicima lakše kretanje kroz web lokaciju, u svakom trenutku korisnici znaju gde se nalaze i gde mogu da idu. Web sajt je optimizovan za pretraživace, čime je omogućeno visoko kotiranje na web pretraživačima. (Završni rad: preuzimanje)
P: Koju ocenu ste dobili na završnom radu?
O: 10.
P: Koliki ste imali prosek na studijama?
O: 8.78.
P: Koliko dugo ste studirali?
O:3 godine.
P: Koji su vaši dalji planovi?
O: Upisala sam master studije u inostranstvu.

Bogdan Nikolić

P: Kako ste se odlučili da upišete ITS?
O: Pronašao sam školu preko oglasa na internetu.
P: Kako danas gledate na tu svoju odluku?
O: Sve je proteklo u najboljem redu.
P: Koju temu ste imali za završni rad i možete li da je opišete?
O:Modelovanje i implementacija informacionog sistema parking službe. Informacioni sistem organizuje upravljanje i evidenciju vozila koja dolaze na parking. Za svako vozilo vode se opšti podaci: reg.br, vreme ulaska i dr, uključujući pretplatna vozila. Sistem omogućava unos novih zaposlenih, njihovu evidenciju dolazaka, izmene i brisanje, kao i unos i evidenciju pretplatnika. Sistem je izgrađen korišćenjem .NET tehnologije i jezika C#.(Završni rad: preuzimanje)
P: Koju ocenu ste dobili na završnom radu?
O: 10.
P: Koliki ste imali prosek na studijama?
O: 9,14.
P: Koliko dugo ste studirali?
O:3 godine.
P: Da li ste zaposleni?
O: Da, radim kao web developer i zadovoljan sam svojim poslom.

Draško Rakić

P: Kako ste se odlučili da upišete ITS?
O: Odlučio sam se za ITS jer je nudio usku stručnost.
P: Kako danas gledate na tu svoju odluku?
O: Pokazala se kao odlična, po praktičnim znanjima koje sam stekao, posebno po softverskoj podršci učenju, pošto sam zaposlen.
P: Po čemu ćete pamtiti ITS?
O: Po polaganju završnog ispita, nisam očekivao da će tako dobro biti organizovano.
P: Koju temu ste imali za završni rad i možete li da je opišete?
O: Bezbednost lokalne računarske mreže na primeru Gradske opštine Zvezdara. U samom radu se polazi od pojma bezbednosti u informacionim tehnologijama, projektovanja, implementacije i administracije bezbednosnih mera u okviru lokalne računarske mreže. Do zaključka da kreirati i sačuvati bezbednost nije jednostavno došlo se na osnovu primera Gradske opštine Zvezdara. Bezbednost mreže je jedan od vitalnih delova svakog projekta lokalne računarske mreže. Njoj se mora posvetiti velika pažnja i vreme.
P: Koju ocenu ste dobili na završnom ispitu ?
O: 10.
P: Koliki ste imali prosek na studijama?
O: 9,00.
P: Koliko dugo ste studirali?
O:3 godine.
P: Da li ste zaposleni?
O: Da, radim kao administrator u opštini Zvezdara.

Vladimir Koković

P: Kako ste se odlučili da upišete ITS?
O: Video sam oglas u novinama.
P: Kako danas gledate na tu svoju odluku?
O: Ispostavilo se da sam doneo dobru odluku.
P: Koju temu ste imali za završni rad i možete li da je opišete?
Implementacija i dokumentovanje softverskog paketa “Eazy Portal”. Eazy Portal funkcioniše, kao i većina drugih sistema, sa dinamičkim kreiranjem sadržaja. Za razliku od drugih sistema, ovaj portal na mnogo jednostavniji način pruža korisnicima mogućnost da lako ažuriraju sadržaje na webu. CMS dinamički kreira sadržaj koji se prikuplja iz baze podataka i formatira ga kroz neki od web kalupa. Zbog toga što se sadržaj čuva u bazi, krajnju prezentaciju je mogućno u potpunosti promeniti po pitanju izgleda tako što se izmeni Eazy Portal kalup. Kreiran je uz pomoc PHP, MySQL i Apache. (Završni rad: preuzimanje)
P: Koju ocenu ste dobili na završnom radu?
O: 10.
P: Koliki ste imali prosek na studijama?
O: 8,60.
P: Koliko dugo ste studirali?
O:3 godine.
P: Koji su vaši dalji planovi?
O: Upisao sam master studije u Velikoj Britaniji.

Milan Cvetić

P: Koju temu ste imali za završni rad i možete li da je opišete?
O:Rad u Linux mrežnom okruženju. Opisan je rad u mreži pod Linux operativnim sistemom kao sistemom koji od svoje pojave. 1991. godine, pa do danas dobija sve veći značaj i širu upotrebu. Neki od razloga sve veće upotrebe Linux-a, i u većim svetskim institucijama, su: kontrola nad računarskim okruženjem, Linux je besplatan, Linux je i serverski i operativni sistem, veća je bezbednost i stabilnost nego pri korišcenju Windows operativnog sistema. U radu su navedene sve prednosti i predstavljene opcije koje nudi Linux, kao i načini upravljanja datim opcijama.
P: Koju ocenu ste dobili na završnom ispitu?
O: 10.
P: Koliki ste imali prosek na studijama?
O: 7,86.
P: Koliko dugo ste studirali?
O:3 godine.
P: Da li ste zaposleni?
O: Da, radim u Narodnoj biblioteci.

Nebojša Mitrić

P: Koju temu ste imali za završni rad i možete li da je opišete?
O: Mreža za prenos podataka Telekoma Srbije. DCN mreža treba da omoguci centralizovani udaljeni nadzor i održavanje razlicitih telekomunikacionih sistema. Ova mreža predstavlja infrastrukturu koju koriste različiti telekomunikacioni sistemi za povezivanje svojih lokacija u jedinstvenu mrežu. Iz rada se može zaključiti kolika je tržišna potreba bila za relizacijom DCN mreže zbog unapređenja procesa rada u kompaniji Telekom Srbija. Težnja kompanije je bila da odgovori na zahteve tržišta i da se u najkraćem vremenskom roku dostigne potpuna digitalizacija mreže. U radu se predstavlja celokupan proces, od javljanja potrebe za DCN mrežom, do njene implementacije.
P: Koju ocenu ste dobili na završnom ispitu?
O: 10.
P: Koliki ste imali prosek na studijama?
O: 8,85.
P: Koliko dugo ste studirali?
O:3 godine.
P: Da li ste zaposleni?
O: Da, radim u Telekomu Srbija.

Munir Sarkar Husein

P: Kako ste se odlucili da upišete ITS?
O: Išao sam na sajam obrazovanja i uzeo brošuru. Tako je sve krenulo.
P: Koliki ste imali prosek na studijama?
O: 8,31.
P: Koliko dugo ste studirali?
O:3 godine.
P: Koju temu ste imali za završni rad i možete li da je opišete?
O: Informacioni sistema protivgradne odbrane – izveštaj i analiza. Po zahtevu Hidrometeorološkog zavoda, razvijen je novi infromacioni sistem odbrane od grada. Ispunjeni su zahtevi zaposlenih u Radarskom centru, kako bi informacioni sistem u potpunosti zadovoljavao njihove potrebe. Analiza je izvršena radi samog ocenjenjivanja rada Radarskog centra i protivgradnih stanica. Završni rad: preuzimanje
P: Koju ocenu ste dobili na završnom ispitu?
O: 10.
P: Da li ste zaposleni?
O:Da, radim kao web programer.

Blagoje Bukvić

P: Kako ste saznali za ITS?
O: Preko interneta.
P: Kako danas gledate na tu svoju odluku?
O: Svakome bih preporučio ITS.
P: Koju temu ste imali za završni rad i možete li da je opišete?
Upravljanje komunikacijama u projektu. Glavna tema rada je komunikacija, međuljudska i organizaciona, kao i upravljanje komunikacijama u toku izvršavanja određenog projekta. Takođe, posebna pažnja je posvećena informaciji i podatku, jer su podaci nosioci informacija, a informacije su osnovni alat komuniciranja. Kvalitetan prenos i razumevanje informacije je polazni osnov za uspešnu komunikaciju. Da bi se postiglo uspešno upravljanje komunikacijama u projektu, potrebno je potpuno savladati materiju vezanu za komunikacije, kao i za informacije, jer se na njima zasniva komunikacija. Upoznati se sa vrstama komunikacije, načinima komuniciranja, kao i sa metodama kojima se vrši komuniciranje unutar organizacija.
P: Koju ocenu ste dobili na završnom ispitu?
O:9.
P: Koliki ste imali prosek na studijama?
O: 7,14.
P: Koliko dugo ste studirali?
O:3 godine.
P: Da li ste zaposleni?
O: Da, Nevesinje putevi a.d.

Petar Gnjidić

P: Koju temu ste imali za završni rad i možete li da je opišete?
O: Modelovanje i implementacija Studentskog servisa. Radom su obuhvaćena projektovanje i realizacija studentskog servisa kao web aplikacije, sa implementiranim sistemima administracije profesora, predmeta i studenata. Završni rad: preuzimanje
P: Koju ocenu ste dobili na završnom ispitu? 
O:10.
P: Koliki ste imali prosek na studijama?
O: 7,71.
P: Koliko dugo ste studirali?
O:3 godine.
P: Da li ste zaposleni?
O: Da, radim kao web programer u Hrvatskoj. Planiram da otvorim i svoju firmu.

Predrag Samardžić

P: Koju temu ste imali za završni rad i možete li da je opišete?
O: Korišcenje informacionih tehnologija u upravljanju projektima. U radu je na jednostavan način dokazana višestruka korist korišcenja informacionih tehnologija pri upravljanju projektima i dokazan kvalitet ovakvog načina upravljanja. Isto tako, opisano je iskustvo razvijenog sveta u primeni istih. Rad je dao stvarnu sliku korišcenja informacionih tehnologija u svetu i kod nas. Ozbiljnim shvatanjem savremenih informacionih tehnologija, kompanije se mogu podstaći da ih primenjuju u svim segmentima privređivanja, pa i upravljanja projektima, čime bi se stekli uslovi savremenog načina izrade istih i na vreme izbegle neželjene posledice.
P: Koju ocenu ste dobili na završnom ispitu? 
O:10.
P: Koliki ste imali prosek na studijama?
O: 7,75.
P: Koliko dugo ste studirali?
O:3 godine.
P: Da li ste zaposleni?
O:Da, radim u NIS naftagas.

Tijana Šćepanović

P: Koju temu ste imali za završni rad?
O:Razvoj sajta za kompjutersku igru SIMS 2.
P: Koju ocenu ste dobili na završnom ispitu?
O:10.
P: Koliki ste imali prosek na studijama?
O: 7,48.
P: Koliko dugo ste studirali?
O:3 godine.

Marko Maksimović

P: Koju temu ste imali za završni rad i možete li da je opišete?
O:Implementacija i administracija informacionog sistema – Rent a car agenciije. Suština rada je u tome da sistem omogući radniku da ima uvid u spisak automobila koji se nalaze u bazi podataka, omogući klijentima evidenciju najma i vraćanja automobila. Svaki zaposleni, u zavisnosti od svog radnog položaja, u agenciji ima različiti nivo pristupa sistemu. Sistem određuje  dozvoljene opcije u zavisnosti od statusa. Sistem  pamti svaki pristup sistemu i odjavu sa sistema. Upisuje za svakog radnika korisničko ime i lozinku, datum i vreme pristupa, kao i odjave sa sistema. Svi podaci se smeštaju u bazu podataka. Sam sistem sadrži sve potrebne opcije da se tim podacima manipuliše. Dozvoljene su sledeće manipulacije: brisanje, unos i ažuriranje podataka. Svaki automobil u sistemu ima realne slike tako da zaposleni i klijenti imaju slikovni prikaz za svako vozilo. Zaposleni na najvišim nivoima (direktori, šefovi sektora…) imaju najviši nivo pristupa i njima je omogućeno da koriste sve opcije sistema tj. da unose nove statuse i zapošljavaju nove radnike.
P: Koju ocenu ste dobili na završnom ispitu? 
O:10.
P: Koliki ste imali prosek na studijama?
O: 7,45.
P: Koliko dugo ste studirali?
O: 3 godine.
P: Da li ste zaposleni?
O: Da, u Azotari Pančevo, u struci.

Igor Petrović

P: Koju temu ste imali za završni rad i možete li da je opišete?
Projektovanje i implementacija informacionog sistema – Stomatološka ordinacija. Tema rada je projektovanje baze podataka i implementacija informacionog sistema  Stomatološke ordinacije u programskom jeziku C#. Finalni prozvod ovog rada je funkcionalni informacioni sistem koji može da se koristi u bilo kojoj stomatološkoj ordinaciji. Informacioni sistem Stomatološka ordinacija se sastoji od šest podsistema koji u potpunosti pokrivaju sve faze : pregledi, zakazivanje, usluge, isporuke, podsistem administracije. Glavni cilj projektovanja baze je da se stvori slika o realnom radu i da se stvori fizički model koji će moći da zadovolji potrebe aplikacije.
P: Koju ocenu ste dobili na završnom ispitu? 
O:10.
P: Koliki ste imali prosek na studijama?
O: 7,50.
P: Koliko dugo ste studirali?
O:3 godine.

Nenad Jović

P: Kako ste saznali za ITS?
O: Uvek sam se zanimao za racunare. Drug mi je preporučio ITS.
P: Kako danas gledate na tu svoju odluku?
O: Zadovoljan sam čitavim studiranjem.
P: Koju temu ste imali za završni rad i možete li da je opišete?
O: Projektovanje i implementacija informacionog sistema Instituta za ekonomsku diplomatiju. Institutu za ekonomsku diplomatiju bio je potreban sistem koji će olakšati organizaciju seminara, a pre svega poboljšati marketinške aktivnosti. Sistem je razvijan u tri faze: kreiranje baze podataka o firmama i njihovim zaposlenima, kreiranje mogućnosti napredne pretrage baze firmi, kreiranje baze za podatke o seminarima i ucesnicima (podaci potrebni za izdavanje sertifikata i racuna). Svi zahtevi naručioca su ispunjeni, dobijen je funkcionalni sistem koji ispunjava njihove specifične potrebe i omogućava im da se posao obavlja brže i efikasnije.
P: Koju ocenu ste dobili na završnom ispitu?
O:10.
P: Koliki ste imali prosek na studijama?
O:8,33 .
P: Koliko dugo ste studirali?
O:3 godine.
P: Da li ste zaposleni ?
O:Da, i zadovoljan sam.

Milan Savić

P: Kako ste saznali za ITS?
O: Po preporuci.
P: Kako danas gledate na studije ITSa?
O: Škola je bila ulazna karta u svet biznisa, a sada imam svoj sopstvenu firmu, servis računara.
P: Koju temu ste imali za završni rad i možete li da je opišete?
Projektovanje i implementacija softvera za prodavnicu prehrambenih proizvoda. Rad je nastao iz potreba projektovanja i implementacije informacionog sistema u rad prodavnice prehrambenih proizvoda. Osnova su bili korisnički zahtevi pri čemu se dosta vodilo računa i o jednostavnosti i preglednosti same aplikacije. Sistem je konstruisan tako da podržava sve neophodne podatke za svaki radni dan jedne prodavnice ovog tipa, od prijave radnika, njegovog rada sa klijentima, zaposlenima, porudžbinama, preko dobavljaca, klijenata i banke. Jednostavnost i lakoća rada u ovakvom sistemu podstiče brzinu rada korisnika aplikacije i dovodi do bolje produktivnosti same prodavnice.
P: Koju ocenu ste dobili na završnom ispitu?
O: 10.
P: Koliki ste imali prosek na studijama?
O: 8,23 .
P: Koliko dugo ste studirali?
O:3 godine.
P: Po čemu ćete pamtiti ITS?
O: Po prijateljstvima, dobrim odnosima, velikom iskustvu, dobrim profesorima, od kojih je moglo mnogo da se nauči.
P: Da li ste zaposleni ?
O:Da, imam svoju firmu.

Marko Derota

P: Kako ste se odlučili da upišete ITS?
O: Tražio sam školu koja se bavi računarima.
P: Kako danas gledate na tu svoju odluku?
O: Na ITS-u se znao red, i poštovalo se tuđe vreme. Pokazala se kao dobra odluka.
P: Koju temu ste imali za završni rad i možete li da je opišete?
O: Bežične mreže na primeru BGWireless. U radu se polazi od definicije bežicnih mreža, njihovog nastanka i sve veće potrebe za takvim načinom funkcionisanja računara. Na primeru BGWireless se objašnjava sam početak i nastanak bežičnih mreža iz potrebe i naivne želje ljudi da imaju umrežene računare, ali bez kablova. Naime, ono što je podstaklo nastanak i razvoj bežične mreže je želja ljudi da se međusobno povežu i prošire svest građana o novim računarskim tehnologijama, podstaknu timski rad i želju za dokazivanjem. U savremenom društvu su tako koncipirane mreže neophodne, čak ponekad i od presudnog značaja.
P: Koju ocenu ste dobili na završnom ispitu?
O: 10.
P: Koliki ste imali prosek na studijama?
O: 7,48 .
P: Koliko dugo ste studirali?
O:3 godine.
P: Po čemu ćete pamtiti ITS?
O: Po odgovornosti i ljudima (kolegama i profesorima).
P: Čime se trenutno bavite?
O: Studiram na specijalističkim studijama.

Dražen Radanović

P: Kako ste se odlučili da upišete ITS?
O: Tražio sam školu koja nema mnogo teorijskih stvari, već praktičnih. To mi je primarno bilo prilikom odluke o upisu.
P: Kako danas gledate na tu svoju odluku?
O: Apsolutno sam zadovoljan odlukom koju sam doneo.
P: Koju temu ste imali za završni rad i možete li da je opišete?
Online biblioteka. Rad polazi sa tačke gledišta savremenih potreba ljudi, pokazujući da se danas veliki deo dnevnih obaveza, pa i radnih zadataka, radi online putem. U skladu s tim, aplikacije kao što je Online biblioteka (kao i većina online aplikacija), dobijaju značajno mesto u svakodnevnom životu. Osim toga što skraćuju gužve i vreme potrebno za iznajmljivanje knjiga, prednost je što se mogu koristiti sa bilo kog računara koji ima izlaz na internet. U toku rada na ovom projektu prolazi se kroz osnove modelovanja baze podataka i projektovanja informacionog sistema. Za modelovanje baze podataka korišcen je alat  Microsoft Visio. Baza je implementirana u MySQL-? u 5.0.45.
P: Koju ocenu ste dobili na završnom ispitu?
O: 10.
P: Koliki ste imali prosek na studijama?
O: 8,85 .
P: Koliko dugo ste studirali?
O: 3 godine.
P: Da li ste zaposleni ?
O:Da, zaposlen sam u Green fish-u, Burst marketing, u struci.

Saša Dreković

P: Kako ste se odlučili da upišete ITS?
O: Video sam oglas u novinama, svidela mi se ponuda i tako sam odlučio.
P: Kako danas gledate na tu svoju odluku?
O: Pozitivno gledam na tu odluku.
P: Kako biste u dve rečenice opisali svoje studentske dane?
O: Prezadovoljan sam ITS-om i organizacijom, predavanja su bila odlična.
P: Koju temu ste imali za završni rad i možete li da je opišete?
Implementacija sistema za testiranje studenata. Program za testiranje studenata sam napravio kao rešenje za najlakši i najsavremeniji način testiranja studenata. Na ovu aplikaciju se mogu prijaviti administrator, profesor i student. Profesori i administratori mogu unositi nove studente, predmete, predmetne module, testove i pitanja, ali isto tako mogu i dodeliti određeni test izabranom studentu ili studentima. Aplikacija je napisana u programskom jeziku C# na okruženju Microsoft Visual Studio i koristi Microsoft SQL Server Express bazu podataka.
P: Po čemu ćete pamtiti ITS?
O: Po dobroj komunikaciji sa profesorima, po dobroj atmosferi u školi.
P: Koju ocenu ste dobili na završnom ispitu?
O: 10.
P: Koliki ste imali prosek na studijama?
O: 8,52 .
P: Koliko dugo ste studirali?
O: 3 godine.

Dragan Dabić

P: Kako ste se odlučili da upišete ITS?
O:Radio sam u Comtrade-u pre upisa, tada je bila ponuda racunarske akademije za zaposlene, tako sam se informisao i upisao.
P: Kako danas gledate na tu svoju odluku?
O: Super, zadovoljan sam.
P: Kako biste u dve rečenice opisali svoje studentske dane?
O: Kvalitetna nastava, sve kako treba.
P: Koju temu ste imali za završni rad i možete li da je opišete?
Korisnički servis za visokoškolsku ustanovu. Rad se bavi kreiranjem korisničkog servisa za visokoškolsku ustanovu, kao informacionog sistema, koji ima za cilj da svojim korisnicima omogući pristup određenim informacijama preko interneta, kao i obavljanje određenih radnji elektronskim putem. Poseban akcenat stavljen je na predstavljanje strukture sistema, sa detaljnim objašnjenjem sadržaja i strukture baze podataka, uz osvrt i na ostale komponente sistema. Detaljno je objašnjena upotreba korisničkog servisa od strane korisnika iz svake korisničke grupe, uz veliki broj ilustracija korisničkog interfejsa, a sve to sa ciljem što jasnijeg opisa pristupa odgovarajućim informacijama i obavljanja određenih radnji posredstvom kreiranog servisa.
P: Po čemu ćete pamtiti ITS? 
O: Po dobrim ljudim, dobrim stručnjacima, radnoj atmosferi, sjajnim uslovima za rad.
P: Koju ocenu ste dobili na završnom ispitu?
O: 10.
P: Koliki ste imali prosek na studijama?
O: 9,71 .
P: Koliko dugo ste studirali?
O: 3 godine.
P: Da li ste zaposleni ?
O:Da, zaposlen sam u struci.