Izveštaj o samovrednovanju studijskog programa Elektronsko poslovanje

U nastavku je dat spisak priloga po zahtevanim standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta studijskog programa Elektronsko poslovanje Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS:

Kvalitet studijskog programa

Kvalitet nastavnog procesa

Kvalitet nastavnika i saradnika

Kvalitet studenata

Kvalitet udžbenika, literature, bibliotečkih i informatičkih resursa

Kvalitet upravljanja visokoškolskom ustanovom i kvalitetnenastavne podrške

Kvalitet prostora i opreme

Uloga studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta

Sistematsko praćenje i periodična provera kvaliteta