Studijski program / studijski programi: RAČUNARSKA MULTIMEDIJA
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: PRAKTIKUM 3D MODELOVANJA I ANIMACIJE
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 5

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa osnovnim principima kreacije virtuelnih 3D modela i usvajanje u praksi primenjivog znanja.

Ishod predmeta

Slušanjem nastave studenti će steći praktično primenjiva znanja i veštine u korišćenju alata Maya. Naučiće da organizuju radni prostor kroz panel editor, da podese parametre nove scene, da koriste alate za poligono modelovanje u Mesh i Edit Mesh menijima, da koriste osnovne vrste lejera, da rade NURBS modelovanje. Naučiće kako izgledaju i kako se koriste animacione krive za translaciju i skaliranje, kako se radi UV mapiranje, Upoznaće se sa funkcijom Bounding boxa, korišćenjem funkcionalnosti Placement Extras, Timeslider, Rangeslider, Playback i načinom na koji se radi animacija po putanji, šta su deformeri i koja je njihova namena.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

  • Uvod
  • Kratak osvrt na istoriju umetnosti
  • Terminologija
  • Pojmovi
  • Produkcija
  • Digitalni modeli
  • Programi za modelovanje, interfejs, programsko okruženje
  • Organizacija radnog okruženja, virtuelni prostor, poligonalno modelovanje, prodori tela, poligonalni tokovi, šejderi
  • UV-prostor modela, teksture
  • NURBS modelovanje, osvetljavanje, rendering