Studijski program / studijski programi: RAČUNARSKA MULTIMEDIJA
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: PRAKTIKUM IZ OSNOVA DIZAJNA
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 5

Cilj predmeta

Studenti će se na ovom predmetu detaljno upoznati sa načinom izrade praktikuma u okviru kojeg će se naći najbolji radovi koje su napravili na predmetima koji su to zahtevali.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti kako da na najbolji način kreiraju svoj profesionalni portfolio kojim će se predstaviti kao dizajneri. Pomoću teoretskog rada kroz koji će naučiti vrste i značaj portfolija u profesionalnoj karijeri, studenti će na laboratorijskim vežbama primeniti sve znanje koje su stekli na studijama i prezentovati ga u praktičnoj izradi portfolija koji će istaći njihove radove na najbolji mogući način, i sa kojim će moći da u budućnosti konkurišu za dizajnerske poslove.

Izrada podrazumeva rad u aktuelnim softverima u kojima će svoju ličnu prezentaciju pripremiti za štampanje i elektronsko prikazivanje.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

  • Uvod u pojam praktikuma
  • Značaj praktikuma u savremenom društvu
  • Pravila izrade
  • Primarni, sekundarni i propratni elementi praktikuma