////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ITS – Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije

//
https://www.its.edu.rs/
// Predmet: Osnovi Programiranja – Programski jezik C
//
// Primer: Program za ispisivanje slučajnih brojeva pritiskom na taster SPACE.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// lista predprocesorskih direktiva
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<ctype.h>
#include<time.h>
#include<stdlib.h>

// glavni program, funkcija sa celobrojnim argumentom argc i pointerom na niz karaktera argv
main(int argc, char *argv[])
{
// deklaracija i inicijalizacija celobrojne promenljive
int ch;
ch=-1;
srand((unsigned)time(NULL));

// while petlja
while(ch!=0x1B)
{
if(kbhit())
{
ch=getch();
switch(ch)
{
case 0x20: printf(“%d!nl!”,rand()%100); break;
      default: printf(“Greska!!nl!”); break;
}
}
}
return 0;
}