///////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ITS – Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije
// https://www.its.edu.rs/
// Predmet: Osnovi Programiranja – Programski jezik C
//
// Primer: Program za izracunavanje broja pojavljivanja datog znaka u datom nizu.
//           Konkretno, u pitanju je broj pojavljivanja znaka 'a'
//           u nizu: "Ja sam student ITS-a, Petar Petrovic."
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

#include <stdio.h>
#include <string.h>

main ()
{
  char niz1[] = "Ja sam student ITS-a, Petar Petrovic.";
  int i, duzina;
  int broj = 0;
  // odredjivanje duzine niza
  duzina = strlen(niz1);
  // odredjivanje broja pojavljivanja znaka
  for (i = 0;i <= duzina; i++)
    if(niz1[i] == 'a')
      broj++;
  // ispis rezultata
  printf("Broj pojavljivanja znaka 'a' u datom nizu je %d.
", broj);
}