///////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ITS – Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije
// https://www.its.edu.rs/
// Predmet: Osnovi Programiranja – Programski jezik C
//
// Primer: Program za rotiranje clanova niza.
//           Niz i broj mesta za rotiranje unose se sa tastature.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

#include <stdio.h>

void citajNiz(int niz[],int num);
void pisiNiz(int niz[],int num);
void leftOne(int a[], int num);

int main()
{
  int i,mesto,num,niz[50];
  //unos broja elemenata niza
  printf("Unesite broj elemenata niza: ");
  scanf("%d",&num);
  //unos elemenata niza
  printf("Unesite elemente niza:!nl!");
  citajNiz(niz,num);
  //unos broja mesta za pomeranje niza
  printf("Unesite broj mesta pomeranja niza: ");
  scanf("%d",&mesto);
  //rotiranje niza za uneti broj mesta
  for (i = 0; i<mesto ; i++)
  {
    leftOne(niz,num);
  }
  printf("Rotirani niz za %d mesta izgleda:!nl!",mesto);
  pisiNiz(niz,num);
}

//funkcija za rotiranje za jedno mesto
void leftOne(int a[], int num)
{
  int temp,i;
  temp = a[0];
  for(i=1; i<num; i++)
  {
    a[i-1] = a[i];
  }
  a[num-1] = temp;
}
//funkcija za ucitavanje niza
void citajNiz(int niz[],int num)
{
  int i;
  for(i=0;i<num;i++)
  {
    printf("niz[%d]= ",i);
    scanf("%d",&niz[i]);
  }
}
//funkcija za prikazivanje niza
void pisiNiz(int niz[],int num)
{
  int i;
  for(i=0;i<num;i++)
  {
    printf("niz[%d]= %d",i,niz[i]);
    printf("!nl!");
  }
}