Studijski program/studijski programi : RAČUNARSKA MULTIMEDIJA
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: RASTERSKA GRAFIKA
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 7

Cilj predmeta Rasterska grafika

Studenti će se na ovom predmetu detaljno upoznati sa pojmom “rasterska grafika” kako bi stečeno znanje iskoristili u programima za obradu rasterskih dokumenata. Studenti će vršiti obradu fotografija u najnovijim verzijama programa za obradu rasterskih dokumenata, naučiće da prave manipulacije na slikama, da ih koriguju i pripremaju za profesionalno štampanje.

Ishod predmeta

Studenti će se upoznati sa karakteristikama rasterske slike, njenim specifičnostima i prednostima u praksi. Upoznaće i funkcionalnosti Adobe Photoshopa CC, rad u slojevima, selektovanje rasterskih podataka u ovom softverskom paketu, kao i transformacije na selekciji i sloju. Naučiće da koriste alate za selekciju, retuš, crtanje i bojenje i navigaciju. Do detalja će izučiti Swatches, Gradient, Adjustment, Color i druge panele, kao i način na koji se radi korekcija tonaliteta, kolorita i osnove retuša. Koristiće Point Type i Paragraph Type opcije za unos teksta, kao i Character i Paragraph panele, za uređenje teksta. Upoznaće se sa različitim filterima u Photoshopu, kao i opcijama za distorziju i modifikovanje sadržaja. Savladaće funkcionalnosti programa Adobe Bridge, Mini Bridge i Adobe Camera Raw aplikacije. Naučiće da pripreme sadržaj za različite namene, kao i sve adekvatne formate za smeštaj rasterske grafike i njihove specifičnosti.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

  • Uvod u rastersku grafiku i pojam rasterske grafike.
  • Upoznavanje sa potrebnim softverima za obradu rasterskih dokumenata:
  • Kreiranje novih rasterskih dokumenata,
  • navigacija u okviru dokumenata,
  • alatke za selekciju rasterskih jedinica,
  • alatke za transformaciju, retuširanje, bojenje;
  • korekcija tonaliteta,
  • osvetljenosti i boja na fotografijama,
  • primena filtera i vektorskih elemenata u rasterskim dokumentima;
  • priprema rasterskih dokumenata za profesionalno štampanje.