Studijski program / studijski programi: RAČUNARSKA MULTIMEDIJA
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: WEB DIZAJN
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

Cilj predmeta Web dizajn je da studente uputi u osnove i istorijat weba, da ih upozna sa različitim vrstama web sajtova. Pored toga, upućivanje u osnove jezika HTML za kreiranje web sajtova, osnove CSS-a. Zatim, shvatanje strukture web stranice, strukture web sajta i navigacije na jednom sajtu i konačno upoznavanje sa kreiranjem kompletnog web sajta koji služi nekoj konkretnoj zadatoj svrsi. Pored toga, cilj je i upoznavanje studenata sa alatima za izradu web sajtova i obuka za upotrebu istih.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti bitne aspekte HTML-a, vrste HTML editora, strukturu HTML dokumenata, osnovne tagove, tagove za formatiranje teksta, vrste lista u HTML-u, načine za ugnježđivanje lista, vrste putanja unutar HTML dokumenta, vrste linkova i sidra u HTML-u, formate rasterskih slika koje se mogu koristiti na webu, primenu tabela unutar web stranica za postavljanje lejauta, bitne aspekte CSS-a, CSS sintaksu, načine za pisanje CSS pravila, Box model, flow, načine za pozicioniranje elemenata na web stranici. Studenti će steći praktična znanja u oblasti kreiranja web stranica pomoću tabela, kreiranja web stranica uz upotrebu CSS lejauta, kreiranje HTML i CSS fajlova za stranicu.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Istorija weba
 • Statičke i dinamičke strane
 • Uvod u HTML, tagovi, sintaksa, struktura
 • Apsolutne i relativne adrese
 • Grafički formati na vebu i njihova primena i osnove kolornih prostora
 • Uvod u kaskadne stilove (CSS)
 • Postavljanje osnovog lejauta strane
 • Vrste web sajtova
 • Postupak izrade web sajta, izbor tehnologije, korisnici i ciljne grupe, mapa sajta, struktura informacija
 • Navigacija i definisanje elemenata navigacije
 • Nekonvecionalni web dizajn