Studijski program / studijski programi: DIGITALNA MULTIMEDIJA
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: 3D MODELOVANJE I ANIMACIJA
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa osnivnim principima kreacije virtuelnih 3D modela i usvajanje u praksi primenjivog znanja.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti karakteristike različitih faza izrade animiranih sadržaja. Upoznaće se sa  pretpostavkama pretprodukcije, produkcije i postprodukcije, naučiće šta karakteriše predvizuelizaciju, koja je uloga storyboarda, karakteristike proceduralnih tekstura, karakteristike tajminga i spejsinga kao osnova animacije, ulogu scenarija u animaciji, značaj kriva, karakteristike NURBS tipa animacije u alatu Maya.

Upoznaće se sa pojmom dinamike čestica i instanciranjem, plejblastom, dinamičkim prinudama, dinamičkim simulacijama tkanina (nCloth), paint efektima i primenom blendšejl deformera.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Uvod
 • Kratak osvrt na istoriju umetnosti
 • Terminologija, pojmovi, produkcija
 • Digitalni modeli
 • Programi za modelovanje
 • Interfejs
 • Programsko okruženje
 • Organizacija radnog okruženja
 • Virtuelni prostor
 • Poligonalno modelovanje
 • Prodori tela
 • Poligonalni tokovi
 • Šejderi
 • UV-prostor modela
 • Teksture
 • NURBS modelovanje
 • Osvetljavanje
 • Rendering