Studijski program / studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: master strukovne studije
Naziv predmeta: Digitalna forenzika
Status predmeta: izborni
Broj ESPB bodova: 8

Cilj predmeta

Studenti bi trebalo da se upoznaju sa procesom pouzdane identifikacije, očuvanja i analize digitalnih dokaza, kao i izvođenjem adekvatnih zaključaka.

Ishod predmeta

Studenti poseduju teorijska i praktična znanja o osnovnim principima, pravilima i metodologiji digitalne forenzike. Takođe, poznaju softverske i hardverske alate za digitalnu forenziku.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Identifikacija, očuvanje i analiza digitalnih dokaza
 • Osnovni principi, pravila i metodologije digitalne forenzike
 • Pravna komponenta digitalne forenzike
 • Priprema digitalnih dokaza
 • Oporavak izgubljenih podataka
 • Primena računarske nauke i matematike za pouzdano prikupljanje, analizu, interpretaciju i prezentaciju digitalnih dokaza
 • Forenzički alati za povraćaj i analizu obrisanih, skrivenih i privremenih fajlova kojima se ne može pristupiti na uobičajeni način
 • Razbijanje šifara i dešifrovanje podataka
 • Forenzika softvera
 • Forenzika operativnog sistema i fajl sistema
 • Forenzika digitalnih uređaja
 • Mrežna forenzika
 • Forenzika mobilnih uređaja
 • Softverski i hardverski alati za digitalnu forenziku (EnCase, Toolkit – FTK, VMware…)

Praktična nastava

 • Vežbe
 • Upoznavanje sa softverskim i hardverskim alatima za digitalnu forenziku i rad sa njima