Studijski program/studijski programi: DIGITALNA MULTIMEDIJA
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: DIZAJN I OBRADA ZVUKA
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Tokom ovh predavanja studenti uče tehniku  obrade i sinhronizacije audio i video materijala pomoću računarskih programa Sony Sound Forge i Sony Acid Pro. Uz redovne vežbe i primere vezane  za savremenu audio i video produkciju studenti izučavaju oblasti koji imaju za cilj predstavljanje sveta TV i radijskih reklama i džinglova, muzičkih spotova kao i drugih audio formi.

Ishod predmeta

Studenti će steći praktično primenjiva znanja i veštine u oblasti primene alata za snimanje, obradu i miks zvuka Adobe audition. Naučiće kako se koristi Audition tool pane, koji su audition alati u multitrack režimu rada, namenu Transport i TimeCode bara, način na koji se radi import materijala u audition, formate čija je obrada podržana u ovom alatu, način na koji se radi selekcija audio fajlova u edit modu, kako se radi sa envelopama u multitrack modu. Naučiće da koriste Fade In  i Fade Out indikatore, kako se radi podešavanje audio input i audio output kartice, na koji način se radi postavljanje efekata na kanal (track), namenu send opcije na kanalu, kontrolne funkcije audio miksete, kako se realizuje snimanje u waveform modu, kako se radi konvertovanje različitih audio formata (Codec, Sample Rate, Bith Depth), postavljanje selekcija na audio signalu kao i obrada selekcije korišćenjem alata Cut, Copy, Paste, Crop. Steći će praktične veštine u oblasti pripreme i snimanja audio zapisa u Multitrack modu, načina primene efekata Amplify, Normalize, Studio Reverb, Full Reverb, Colorisation, Noise reduction. Naučiće kako se radi nivelisanje jačine audio kanala na mikseti, kako se postavljaju efekti i EQ. Na primeru tv reklame, naučiće kako se radi ozvučavanje, postavljanje i obrada audio semplova, posatvljanje efekata i miks.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

  • Snimanje, obrada i montaža zvuka i efekata,
  • produkcija i postprodukcija u programu Sony Sound Forge,
  • audio i video sinhronizacija,
  • produkcija u programu Sony Acid Pro.