///////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ITS – Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije
// https://www.its.edu.rs/
// Predmet: Osnovi Programiranja – Programski jezik C
// Primer: Rad sa strukturom.
// Korisnik unosi podatke o zaposlenom,
// program ih tabelarno ispisuje.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

# include <stdio.h>
# define MAX 50

// struktura zaposleni, koja ima polja: ime, prezime, radno mesto i godiste
struct zaposleni
{
char ime[MAX];
char prezime[MAX];
char radnomesto[MAX];
int godiste;
};

main()
{
int i;
struct zaposleni zp[3];
for (i=0;i<=2;i++)
{
printf(“Unesite podatke o zaposlenom %d\n”,i+1);
printf(“Unesite ime:”);
scanf(“%s”,zp[i].ime);
printf(“Unesite prezime:”);
scanf(“%s”,zp[i].prezime);
printf(“Unesite radno mesto:”);
scanf(“%s”,zp[i].radnomesto);
printf(“Unesite godiste:”);
scanf(“%d”,zp[i].godiste);
}

//stampanje podataka o zaposlenom
for (i=0;i<=2;i++)
{
printf(“Podaci o zaposlenom: %d\n”, i+1);
printf(“Ime i prezime zaposlenog:\t%s %s\n”, zp[i].ime, zp[i].prezime);
printf(“Radno mesto \t\t\t%s\n”, zp[i].radnomesto);
printf(“Godiste: \t\t\t%d\n\n”, zp[i].godiste);
}
}

 

PodacioZaposlenom