Studijski program/studijski programi: INFORMACIONI SISTEMI
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: UPRAVLJANJE INVESTICIJAMA
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 7

Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa  teorijom i praksom investicija  radi sticanja osnovih znanja iz oblasti upravljanja investicionim procesom i  aktivnostima i ovladavanje osnovnim metodologijama i tehnikama koje se koriste za pripremu i ocenu investicionih projekata. Razvijanje sposobnosti i veština za komuniciranje i vođenje projektnih aktivnosti.

Ishod predmeta

Studenti će se upoznati sa pojmom i vrstama investicija, portfolio i kompetitivnom strategijom razvoja preduzeća, osnovnim načelima investicione politike, fazama procesa investiranja, značajem i načinom realizacije predinvesticionih analiza, koracima u izradi studije opravdanosti. Naučiće kako se radi analiza razvojnih mogućnosti investitora, koji su koraci u analizi tržišta, aspekti tehnološkog projekta i instalacija, kako se radi procena mikro i makro lokacije  investicionog projekta, analiza ekologije, analiza kadrova i procena potrebnih investicionih sredstava. Steći će praktično primenjiva znanja u oblasti obračuna  prihoda investicionog projekta, kao i različitih kategorija rashoda, elementima koji čine terminski plan realizacije investicije, statističkim pokazateljima koji se koriste za ocenu rentailnosti investicionog projekta. Naučiće kako se radi svođenje investicionog projekta na sadašnju vrednost i koji se dinamički pokazatelji koriste za ocenu investicionih projekata.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava: 

 • Opšti pojmovi o investicijama
 • Proces razvoja preduzeća
 • Upravljanje procesom investiranja
 • Predinvesticiona studija
 • Izrada investicionog programa
 • Kost-benefit analiza
 • Izrada tehničke dokumentacije
 • Izgradnja investicionih objekata
 • Finansiranje investicija
 • Organizacija službe za investicije
 • Sadržaj prethodne studije i studije opravdanosti investicije
 • Biznis plan
 • UNIDO metodologija
 • Ocena investicionih projekata od strane međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Primena kvantitativnih metoda i rešavanju investicionih problema
 • IPA projekti Evropske unije