Studijski program/studijski programi: RAČUNARSKA MULTIMEDIJA, INFORMACIONI SISTEMI
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Cilj predmeta je da studenti strukovnih studija usvoje i upoznaju se sa teorijskim osnovama menadžmenta i teorijom upravljanja projektima (projektnog menadžmenta) kao specijalizovane menadžment discipline. Obučavanje slušalaca sa osnovnim metodama i tehnikama koje se koriste u upravljanju projektima.

Ishod predmeta Upravljanje projektima

Studenti će naučiti koje su vrste projekata i ciljevi upravljanja projektima, koje faze obuhvata životni ciklus projekta, specifićnosti projekata uvođenja informacionih sistema i softverskih projekata, karakteristike organizacione forme u kontekstu upravljanja projektima, koje su uloge i zadaci projektnog menadžera, načine na koje se formira projektni tim, faktore motivacije članova projektnog tima, uzroke pojave i načine rešavanja konflikata u realizaciji projekata.

Naučiće na koji način se realizuje komunikacija u projektima, koji su uobičajeni rizici u softverskim i projektima uvođenja IS, na koji način se upravlja rizicima, na koji način se radi planiranje troškova na projektu, kako se izrađuje plan ključnih događaja, kako da koriste PERT i CPM metode za analizu vremena trajanja projekta, primenu agilnih metoda i scrum metodologije razvoja softvera.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Uvod u predmet i značaj savremenih pristupa u upravljanju projektom;
 • Istorijski razvoj upravljanja projektima, sa težištem na IT projekte;
 • Pojam, vrste i specifičnosti investicionih, biznis i društvenih projekata;
 • Savremene metodologije upravljanja projektima;
 • Projektni menadžment, kao savremeni koncept upravljanja projektima;
 • Osnovne funkcije upravljanja projektima i životni ciklus projekta;
 • Organizacije za upravljanje projektima, klasični i kontigencijski pristup;
 • Savremene metode i tehnike za upravljanje projektima;
 • Upravljanje ugovaranjem u projektima;
 • Upravljanje ljudskim resursima u projektima i projektni timovi;
 • Upravljanje kvalitetom, rizicima, komunikacijama i promenama u projektu;
 • Planiranje realizacije projekta- planiranje vremena, planiranje troškova i resursa;
 • Praćenje i kontrola realizacije projekta – praćenje i kontrola vremena realizacije projekta;
 • praćenje i kontrola resursa i troškova realizacije projekta;
 • Sistem izveštavanja o realizaciji projekta, zatvaranje projekta; program menadžer i multiprojektno upravljanje.