Kako bismo studentima ITS-a dodatno olakšali učenje, omogućili smo da predavanja i vežbe mogu da pregledaju nakon emitovanja Live streama, putem snimka u video-arhivi. Studenti ITS-a opciji „Video-arhiva” mogu pristupiti putem platforme za softverski podržano učenje, u okviru menija „Podrška učenju”.

videoarhivaphoto

Studentima koji ne mogu u datom terminu da prate stream, kao i studentima koji žele da ponovo preslušaju određenu nastavnu jedinicu, omogućen je pristup video-arhivi svih predavanja i vežbi. Ova mogućnost je posebno korisna prilikom spremanja ispita, jer tu studenti u svakom trenutku mogu da se vrate i pogledaju bilo koje predavanje ili vežbe održane tokom semestra.

Arhivi održanih predavanja studenti mogu pristupiti i preko samog kursa. Snalaženje u arhivi je veoma jednostavno i prilagođeno potrebama studenata. Na pregledu modula za kurs postoji i link „Arhiva”, gde mogu pregledati snimke svih predavanja za taj kurs.

Ovo je samo još jedna pogodnost, koju ITS omogućava svojim studentima. Svakodnevno se trudimo da unapređujemo kvalitet studiranja na ITS-u i smatramo da na taj način studentima obezbeđujemo siguran put do uspešne IT karijere.