Seminarski rad kao izvor sticanja stručnih znanja studenata

Autor: prof. dr Miroslav Radosavljević

Svedoci smo (a i mnoge analize pokazuju) činjenice da je naš obrazovni sistem orijentisan na reprodukciju, a manje na primenu stečenih znanja. Kako učiti i kako usvojiti znanja koja će biti upotrebljiva? Tokom studiranja studenti stiču znanja primenom različitih metoda učenja. Najefikasniji način učenja je primenom onih metoda gde se koristi celokupna motorika studenata.

Saznaj više

Mogućnosti primene Cloud computinga u javnim preduzećima

U savremenim uslovima poslovanja, koje karakteriše svetska ekonomska kriza i smanjenje poslovnih aktivnosti i investicija, do izražaja dolazi paradigma Cloud computinga (ili računarstva u oblacima) kao koncept koji nudi nove poslovne mogućnosti.

Tržišno okruženje danas zahteva kontinuirano prilagođavanje preduzeća potrebama tržišta i nameće veliku dinamiku poslovanja. Preduzeća iz privatnog sektora su, opstanka radi, prinuđena da se brzo menjaju i traže svoje mesto među konkurencijom.

Saznaj više

Tradicionalne umetnosti – dizajn i nove tehnologije

Autor: prof. Dragan Gašić

Svi oni koji imaju želju da budu dizajneri danas imaju mogućnosti da to i postanu. Ta sloboda u stvaranju, nekada privilegija malog broja odabranih, danas je dostupna svima. Digitalna revolucija otvorila je nove mogućnosti i medije za stvaranje i oblikovanje novog, vizuelnog sveta u kojem živimo. Mi danas, više nego ikada, živimo okruženi slikama – simbolima kojima se služimo u komunikaciji.

Saznaj više

KREATIVNE RADIONICE SU NAJPOŽELJNIJA FORMA OBRAZOVNE IGRE!

Novi privredni ambijent i uskoro otvoreno tržište sa EU donosi neophodnost brzih i radikalnih izmena u obrazovni proces. S obzirom na dinamičnost  poslovnog okruženja postindustrijskog sveta, svest da studenti moraju, pre svega, da nauče rešavanje poslovnih problema na kreativan način trebalo bi da bude na prvom mestu pri postavljanju ciljeva strategije i taktike nastavnog rada  u visokom obrazovanju.

Saznaj više

Zloupotrebe platnih kartica na bankomatima

Autor: dr Vladimir Simović
Napredak u tehnologiji doveo je, između ostalog, do napretka i u načinu na koji obavljamo finansijske transakcije. Konkretno, banke su svojim klijentima ponudile platne kartice kao sredstvo plaćanja, kako na bankomatima i POS terminalima, tako i na internetu. Osim brojnih povoljnosti koje ovakav način obavljanja transakcija plaćanja sa sobom nosi, došlo je i do pojave sofisticiranih oblika kriminala, direktno povezanih sa korišćenjem platnih kartica.

Saznaj više

IT aspekt upravljanja poslovnim procesima

Autor: mr Milosav Majstorović
Upravljanje poslovnim pocesima je tema prisutna još od industrijske revolucije. Od tada, ova oblast je posmatrana i obrađivana iz različitih uglova: ekonomskog, sociološkog, psihološkog, inženjerskog, kao i iz ugla poslovne administracije. Razlog za ovo, između ostalog, jeste i činjenica da u mnogim oblastima poslovanja: industrija, elektroprivreda, bankarstvo, administracija, osiguranja, telekomunikacije, postoje složene procedure obavljanja poslova.
Saznaj više

Specifičnosti razvoja softverskih rešenja

Autor: Goran Radić

Mnogo je izazova sa kojim se danas suočavaju softverski razvojni timovi. Najzanimljiviji su oni koji potiču iz samog okruženja za koji se softver gradi. Za razliku od bilo koje druge delatnosti, zahtevi za softverskim rešenjem danas mogu doći iz bilo kog domena: industrije, medicine, obrazovanja, komunikacija, saobraćaja,…

Saznaj više

Gartner: 10 vodećih strateških tehnoloških trendova za 2014. godinu

Izvor: Forbes
Kada je Gartner završio svoj Gartner Simpozijum/IT ekspo 2013. u Orlandu, okupio je desetine hiljada IT izvršioca. Među najiščekivanijim aspektima skupa su razmišljanja Gartnerovih govornika kada je reč o IT trendovima. Među nekoliko zajedničkih trendova bili su Deset vodećih tehnoloških trendova za 2014. Evo kratkog pregleda ovih trendova.
Saznaj više