Jezici za modelovanje poslovnih procesa

Upravljanje poslovnim procesima – UPP je disciplina koja kombinuje znanje iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) i nauke o upravljanju i primenjuje ih na operativne poslovne procese. Posmatrano kroz istoriju, UPP je obrađivano sa različitih aspekata: ekonomskog, sociološkog, psihološkog, inženjerskog, kao i sa aspekta poslovne administracije. Razlog za ovo je i činjenica da u mnogim oblastima…

Saznaj više

Tehnologija u učenju engleskog jezika

Živimo u vremenu u kojem se sve obavlja pomoću jednog klika i u kom je gotovo nemoguće sresti mlade ljude na ulici koji šetaju bez mobilnog telefona. Tehnologija je promenila način na koji komuniciramo, družimo se, obavljamo kupovinu, čitamo. Odavno je tehnologija zakoračila i u učionice i potpuno promenila načine izvođenja nastave i ulogu nastavnika.…

Saznaj više

Google AMP

Kompanija Google je postala sinonim za SVE što postoji na internet platformi – ogromna baza znanja i svetski priznatih znalaca, marketing alata i sadržaja, video-materijala, informacija o veb-sajtovima, aplikacija za mobilne telefone, VR i AR doživljaja i još mnogo toga. Google je postao lični lekar velikog broja korisnika, jer se prema mnogim istraživanjima pokazalo da…

Saznaj više

Uloga grafičkog dizajnera u kreiranju brenda

Nekada su potrebe pojedinca i društva bile skromnije, proizvodnja manjeg obima, a konkurencija slabija. Tada nije bilo teško zadovoljiti zahteve za dobrom vizuelnom komunikacijom kada je reč o plasmanu novih proizvoda, usluga ili promociji nekog događaja. Međutim, savremeni uslovi proizvodnje i veliki porast konkurencije na tržištu doprineli su tome da se grafički dizajn posmatra kao…

Saznaj više

Industrijska revolucija 4.0 – novi poslovni model i novi pristup optimizaciji poslovnih procesa

U osnovi svake industrijske revolucije nalazi se inovacija. I dok je kod prve industrijske revolucije to bila parna mašina, kod druge serijska proizvodnja, kod treće optimizacija poslovnih procesa primenom kompjutera, za četvrtu je karakteristična optimizacija poslovnih procesa kroz primenu internet inteligentnih rešenja. Uspešna implementacija ovog rešenja vodi ka povećanju efikasnosti i produktivnosti, sa jedne strane,…

Saznaj više

Uspešnost projekata iz oblasti informacionih tehnologija

Projekti iz oblasti informacionih tehnologija mogu biti dobro implementirani, ali često to nije slučaj. Studija Standish Groupa iz 1995. godine (CHAOS) otkrila je da je samo 16,2% IT projekata uspešno u ispunjavanju ciljeva (vremenskih i troškovnih), dok je preko 31% IT projekata otkazano pre završetka. Studija kompanije Pricewaterhouse Coopers pokazala je da ukupna polovina svih…

Saznaj više

Kako prepoznati stepen znanja

Potrebno je odgonetnuti beskorisnost ili korisnost pristupa novom saznanju. Slikovito gledano, nalazimo smisao u rečima „Kako seješ, tako žanješ”. Koja je naša svest o setvi i žetvi? Posmatrajmo to kao igru koja ima svoja pravila i ustrojstvo. U IT svetu postoje jasna pravila kada je u pitanju kodiranje. Kod je u nematerijalnom stanju i kao…

Saznaj više

Distribucija podataka u nauci o podacima

Distribucija ili raspodela podataka predstavlja jedan od osnovnih pojmova verovatnoće i statistike, a matematička statistika je oblast koja je pronašla svoje mesto u svim nivoima poslovanja. Bez znanja statistike gotovo je nemoguće govoriti o dobrom poslovnom modelu, poslovnim procesima, evaluaciji informacija ili upravljanju. Tako, dakle, dolazimo do toga da je poznavanje distribucije podataka esencijalni element…

Saznaj više