Sistemi za upravljanje učenjem

Sistemi za upravljanje učenjem (engl. Learning Management Systems – LMS) omogućavaju upravljanje lekcijama, predmetima i katalozima, njihovu distribuciju i objavljivanje, beleženje informacija o korisnicima učenja i upravljanje njima. Nastavnici ih koriste za izradu i integraciju svih vrsta digitalnih materijala, tekstualnih datoteka, video-zapisa, kao i za proveru znanja pomoću testova, kvizova, ukrštenica i igara.

Saznaj više

Prezentacija proizvoda putem 3D modela

Danas na tržištu savremenih IT tehnologija imamo veliki broj softvera koji omogućavaju da vizualizujemo ideje i projekte. Neki od tih alata obuhvataju 3D modelovanje (3ds Max, Maya, Blender itd.). Bez obzira na to da li se radi o nekom obimnijem, kompleksnijem projektu ili ideji koja tek treba da se uobliči i precizira, prikaz dizajna konačnog proizvoda može mnogo da doprinese njegovoj realizaciji.

Saznaj više

ITS – nešto više od IT škole

Šta najpre pomislimo kad kažemo, vidimo, čujemo – ITS? Bilo da smo u prevozu, pa jasno primetimo reklamu ITS-a na nekoj od gradskih lokacija, da smo čuli neke zadivljene impresije milenijalca koji se školuje na ITS-u ili, još ubedljivije, da već privređuje pri našoj partnerskoj IT organizaciji Comtrade ili nekoj drugoj respektabilnoj visokotehnološkoj instituciji? Kvalitet…

Saznaj više

Šta znači biti student ITS-a?

Dugogodišnje školovanje kroz osnovnu i srednju školu u velikoj meri učinilo je da se nastava i učenje posmatraju iz ugla nemih posmatrača koji u određenom trenutku treba što bolje da reprodukuju nastavno gradivo bez obzira na to da li će sutra to znanje umeti da primene i u praksi. Na ITS-u se radi potpuno drugačije.…

Saznaj više