3D mogućnosti u Adobe Illustratoru

O programu Adobe Illustrator je vodeći program za kreiranje vektorskog vizuelnog sadržaja. Najčešća upotreba programa je za kreiranje logoa i ilustracija, ali takođe i priprema različitog materijala za štampu. Svi kreirani vektorski elementi u Adobe Illustratoru su potpuno skalabilni, bez gubitka kvaliteta, što znači da imamo mogućnost da pravimo vizuale za manje štampane materijale poput…

DIGITALNA MULTIMEDIJA: Video-rad kao digitalni crtež u pokretu

Nove kreativne tehnologije Razvoj digitalne tehnologije omogućio je nov, kreativan način izražavanja. Novi mediji su zauvek promenili ideju o umetničkom pristupu, proširujući vidike i otkrivajući nove horizonte. Novim generacijama umetnika su poslednjih decenija „odrešene ruke” da na drugačiji način izraze svoje ideje i vizije. Digitalni mediji su jedan od interesantnijih evolutivnih stadijuma savremene umetnosti, a…

Odabir radne stolice i zdrava kičma

Koliko često razmišljate o tome da li pravilno sedite? Ukoliko ste prosečan student, verovatno sedite nepravilno a da toga uopšte niste ni svesni. Stolice i radni stolovi koje pretežno koristimo veoma često stvaraju probleme sa kičmom, koje možda ne osećamo danas, ali ćemo ih sigurno osetiti u bliskoj budućnosti. Savremeno društvo svedoči velikom tehnološkom napretku…

Poznavanje domena primene i razumevanje potreba korisnika – ključne karike softverskog inženjerstva

Kada se govori o razvoju softvera, uglavnom su teme tehnologija, programski jezici, alati, okruženja i ostala tehnička pitanja. To i jesu ključne odrednice školovanja kadrova za poslove programera ili softver inženjera. Programi školovanja formalnog, ali i neformalnog obrazovanja akcenat stavljaju uglavnom na savladavanje tehničkih veština neophodnih za rad budućeg programera. To je svakako veoma važno,…

ChatGPT – za nastavnike, ali i za studente?

Kada se pomenu veliki lingvistički modeli (LLM – Large Linguistic Model), popularni narativ retko pod tim pojmom prepoznaje ChatGPT ili GPT (Generative Pre-trained Transformer), kao jedan od nekoliko eminentnih predstavnika pomenute grupe. GPT-3.5 i GPT-4, koje je razvio OpenAI (uz podršku Microsofta), Microsoftov Kosmos-1, Googleov Bard, ili LLaMA, koju tržištu nudi Meta, proizvodi su koji…