Učionica, raketa koja vodi u budućnost

Budućnost, imenica ženskog roda toliko snažna, neizbežna i drugačija. Odavno se uselila u učionice i učinila da one i učenje više ne liče na one koje poznajemo. Prezentacije i video-materijali za današnje studente podjednako su zastareli kao kreda i tabla. Tehnologija gospodari učionicom i pokazala nam je koliko je njena uloga bitna onog trenutka kada…

Pakovanje govori više od 1 000 reči

Jedan od ključnih elemenata u procesu formiranja brenda je pakovanje. Svaki korisnik različito doživljava vrednost koju pakovanje nosi u sebi. Pakovanje se posmatra kao reklama proizvoda u trajanju od 5 sekundi. U svesti korisnika, pakovanje je proizvod. Struktura pakovanja, kao i materijali od kojih je ono napravljeno, treba da daju odgovore na sledeća pitanja: ●…

Kako bolje zapamtiti sadržaj u onlajn-okruženju

Ako organizujete obuku u kompaniji, postoji veliki broj faktora o kojima treba voditi računa. Organizovanje obuke često zahteva odobrenje menadžmenta, a potom i traženje stručnjaka iz oblasti u vezi sa kojom je obuka i saradnju sa njima na kreiranju programa ili kursa koji će sadržati relevantne informacije (kojih će nekad biti previše). Kada se obave…

Medijska pismenost: Svi medijski sadržaji se konstruišu

Medijska pismenost je disciplina koja se postepeno razvijala tokom druge polovine XX veka. Ona podrazumeva kritički pristup medijskim sadržajima i formama, poznavanje načina na koji se medijski sadržaji kreiraju, ali i poznavanje unutrašnje dinamike putem koje medijska industrija funkcioniše. Značaj ove tematike je rastao sa tehnološkim razvojem i porastom značaja medija, a prihvaćena je kao…

its animacija

Snimanje pokreta za animaciju kroz istoriju svetske kinematografije

Jedan od najupečatljivijih bioskopskih primera snimanja pokreta (skraćeno: mokap) jeste Endi Serkisov portret Goluma u „Gospodaru prstenova”. Ipak, revolucionarna tehnika nije počela na velikoj avanturi u Mordoru i sigurno se nije tu završila. Istina je da mokap postoji još od 19. veka, pre bioskopa. Prema podkastu „Yellow Brick Road” („Goodbye Kansas”), snimanje pokreta je možda…

Game Engine – razvoj, primena i uticaj na različite oblasti industrije

Game Engine – razvoj, primena i uticaj na različite oblasti industrije

Kada neko pomene igre, najčešće pomislimo kako ceo tim stručnjaka stoji iza svih naslova. Svakako, to jeste činjenica kada su u pitanju naslovi koje izbacuju veliki studiji (Ubisoft i dr.), no postoji i druga strana medalje tzv. indie izdanja (nezavisni izdavači), koja su pojavom onlajn-prodavnica i različitih platformi pronašla svoje mesto pod suncem.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Podelite:

Elektronska faktura – još jedna primena XML-a

Elektronska faktura – još jedna primena XML-a

Narodna skupština Republike Srbije 2021. godine usvojila je Zakon o elektronskom fakturisanju („Službeni glasnik RS”, broj 44/21), kojim su, između ostalog, uređeni izdavanje, slanje, prijem, obrada, čuvanje, sadržina i elementi elektronskih faktura. Zakon zahteva da elektronska faktura (u daljem tekstu e-faktura) bude u formatu koji omogućava potpuno automatizovanu elektronsku obradu podataka preko sistema elektronskih faktura.…

Elektronski potpis shodno uredbi (eu) 910/2014 o elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja za elektronske transakcije

Uredba najpre propisuje da se elektronskom dokazu kao dokazu u sudskom postupku ne sme uskratiti pravno dejstvo i dopuštenost samo zato što je u elektronskom obliku ili zato što ne ispunjava sve zahteve za kvalifikovani elektronski potpis. Kvalifikovanom elektronskom potpisu priznaje se isto pravno dejstvo kao svojeručnom potpisu, a kvalifikovani elektronski potpis koji se zasniva…

Kolaborativni roboti – koboti spremni za rad u osnovnim školama

Na ovogodišnjem sajmu IFAM & INTRONIKA (15. 2 – 17. 2) u Ljubljani akcenat je bio na robotizaciji u agrarnoj industriji, ali su bile zastupljene i ostale teme. Posebnu pažnju prisutnih privukao je i mali robot KUBO, univerzitetski projekat robota za nastavu u školi, koji je nastao iz ideje da decu uzrasta od šest godina, ali i stariju decu, uči osnovama programiranja.

Podelite: