Korišćenje JSON formata u procesu kreiranja e-fakture

U ITS blogu Elektronska faktura – još jedna primena XML-a dat je osvrt na zakonska i podzakonska akta koja propisuju obaveznost izdavanja elektronskih faktura (u daljem tekstu: e-faktura) i uređuju procese njihovog slanja, prijema, evidentiranja, obrade i čuvanja. Takođe, elaborirana je motivacija za uvođenje e-fakture, kao i standarda koji definišu njen osnovni model. Naime, osnovni…

Saznaj više

Strategije za ostvarivanje bezbednosti podataka

Bezbednosni ciljevi informacionih sistema i mreža su poverljivost, celovitost (integritet) i raspoloživost, što čini takozvano veliko trojstvo. Na engleskom jeziku skraćenica za ova tri termina je CIA (Confidentiality, Integrity, Availability), što je ujedno i akronim za američku obaveštajnu agenciju. Ovo trojstvo predstavlja tri fundamentalna principa informacione bezbednosti. Svi mehanizmi koji se odnose na bezbednost podataka…

Saznaj više

Steganografija: Pravljenje skrivenih poruka

Šifrovanje podataka ili komunikacionih kanala predstavlja neizostavan metod zaštite savremenih informacionih tehnologija. Bilo da je reč o običnom razgovoru putem mobilnog telefona, pretraživanju na internetu, upravljanju IoT uređajem ili nekom vidu elektronskog poslovanja, kao što je korišćenje elektronskog bankarstva, primenjuju se kompleksne kriptografske metode i algoritmi koji štite svaku našu reč. Kriptografija je odigrala značajnu…

Saznaj više

Ishodi učenja i nacionalni okvir kvalifikacija

Do sada sam više puta pisao o ishodima učenja, o tome da stavljaju studenta u centar pažnje, da ukazuju na to šta treba da se uči, odnosno šta će biti na ispitu, kako se u praksi odnosimo prema ishodima učenja itd. Tome se na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije (ITS-u) poklanja posebna pažnja.…

Saznaj više

Izazov odabira alata za upravljanje projektima | ITS

IT industrija se brzo razvija, te je brzina sprovođenja projekata i izlaska na tržište često veoma važna. Da bi se projekаt sproveo na vreme, u okviru predviđenog budžeta i sa optimalnim korišćenjem resursa, potrebno je da se njime upravlja na najbolji mogući način. Posao menadžera projekata je da planira, sprovodi i nadzire, odnosno da kontroliše…

Saznaj više

Mobilno bankarstvo – novi trend u bankarskom poslovanju

Koncept mobilnog bankarstva predstavlja najnoviji kanal elektronskog bankarstva, koji otvara velike mogućnosti u pružanju bankarskih usluga. Mobilna tehnologija je nova tehnologija u bankarskom poslovanju, ali polako preuzima primat u odnosu na druge tehnologije. Tržište mobilnih plaćanja omogućava unakrsnu prodaju bankarskih proizvoda i usluga sa uštedama u troškovima poslovanja, kako za banku tako i za klijenta,…

Saznaj više

Data Art: Kako podaci postaju umetnost?

Šta je to novo u umetnosti 21. veka? U ovom tekstu ću se dotaći samo jednog oblika nove umetnosti koja pripada širem pojmu – digitalnoj umetnosti. Digitalne tehnologije omogućavaju umetnicima da istražuju novo polje estetike, estetike baza podataka (Database Aesthetics), ali i vizuelizacije podataka. Korišćenje podataka u umetnosti koja koristi tradicionalne materijale za rad (slikarstvo,…

Saznaj više

Uticaj društvenih mreža na omladinu | ITS

Poznato je da 10–20 procenata dece i adolescenata ima problem sa mentalnim zdravljem i da ti poremećaji imaju nepovoljne posledice na razvoj adolescenata u pogledu odustajanja od škole, loših društvenih odnosa, povećanog rizika od zloupotrebe supstanci, pa čak i mogućnosti samoubistava [1–2]. Kako su ovi podaci uznemirujući, veoma je važno otkriti šta dovodi do takvih…

Saznaj više

Saveti za prevazilaženje kreativne blokade | ITS

Svako ko se bavi umetnošću, dizajnom ili nekim drugim kreativnim poslom koji zahteva konstantne inovacije i nove ideje u nekom trenutku je doživeo epizodu kreativne blokade, koja može biti veoma frustrirajuća, naročito ako je naš posao uslovljen rokovima. Svaka forma bavljenja umetnošću zahteva od nas da uđemo u poseban kreativni tok, takozvani flow – stanje…

Saznaj više

Učionica budućnosti | ITS, Beograd

Budućnost, imenica ženskog roda toliko snažna, neizbežna i drugačija. Odavno se uselila u učionice i učinila da one i učenje više ne liče na one koje poznajemo. Prezentacije i video-materijali za današnje studente podjednako su zastareli kao kreda i tabla. Tehnologija gospodari učionicom i pokazala nam je koliko je njena uloga bitna onog trenutka kada…

Saznaj više