„Dual Lens“ kamere i inovacije u fotografiji mobilnih uređaja (II deo)

Objektivi na kamerama mobilnih uređaja, kao i na kompaktnim kamerama, nisu izmenjivi, pa se u mnoštvu situacija oseća ograničenost u rasponu i karakteristikama. Žižna daljina objektiva je direktno određena njegovim dimenzijama (jer je to rastojanje od optičkog centra objektiva do žiže – tačke u kojoj se svetlosni zraci sabiraju), a usko je povezana sa vidnim…

Saznaj više

„Dual Lens“ kamere i inovacije u fotografiji mobilnih uređaja (I deo)

Nekoliko inovacija i poboljšanja kamera mobilnih telefona je u poslednje vreme značajno privuklo pažnju kako laika, tako i poznavalaca fotografije najrazličitijih nivoa iskustva. Koliko suštinskih poboljšanja donose ove inovacije i da li su to olakšice za laike ili korisni alati i za napredne korisnike na ovom polju? Jedna od popularnijih novina je primena takozvanih „Dual…

Saznaj više

Ishodi učenja: proklamovano i realizovano

U blogu „Ishodi učenja = šta će biti na ispitu?” pisao sam o ishodima učenja i o tome šta Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije ITS (Information Technology School) radi u vezi sa njima. Stiče se utisak da su ishodi učenja i drugima postali «interesantni». Tako su, početkom jula prošle godine, ishodi učenja bili tema…

Saznaj više

Prednosti bilingvizma (dvojezičnosti)

„A different language is a different version of life.” – Federico Fellini Da li ste se ikada zapitali koliko je teško ljudima koji ne razumeju ni reč engleskog jezika dok im carinik na aerodromu objašnjava nešto ili se izgube u nekom gradu i ne mogu da se snađu, jer ne umeju da pitaju ljude oko…

Saznaj više

Značaj apstrakcije u programiranju

Rešavanje programerskih problema podrazumeva pravljenje modela okoline u kojoj se dati problem razmatra i analizira, a u modeliranju te okoline jedan od osnovnih alata je apstrakcija. Osnovni nivo apstrakcije predstavlja uočavanje određenih šablona uz prepoznavanje zajedničkih osobina objekata kojima su modelovani entiteti iz stvarnog sveta, dok naredni nivo apstrakcije predstavlja uključivanje/isključivanje nekih detalja o tim…

Saznaj više

Animacija i okruženje u virtuelnoj realnosti

Uz napredak tehnologije, sadržaj koji se danas kreira postaje sve zanimljiviji. Način na koji se taj sadržaj prenosi počinje da biva sve interaktivniji. Tokom napretka interaktivnog sadržaja razvijao se i 3D sadržaj koji je i dalje prezentovan na 2D površini to jest ekranima računara i ostalih mobilnih uređaja. Danas, razvitkom Virtuelne realnosti (VR) i Augmentovane…

Saznaj više

Document Management System – da li je papirna dokumentacija prošlost?

Usvajanjem Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju 2017. godine, u Srbiji su stvoreni uslovi za izjednačavanje papirne i elektronske dokumentacije, što bi praktično dovelo do ukidanja i pojednostavljivanja velikog broja administrativnih procesa koji opterećuju svakodnevne aktivnosti fizičkih lica i privrednih subjekata. Takođe, tokom 2018. godine je ukinuta obaveza…

Saznaj više

Informacioni sistemi u funkciji upravljanja ljudskim resursima u poslovnim organizacijama

Danas je posedovanje validnih informacija od strane donosioca odluka u pravom trenutku esencijalno za donošenje blagovremenih i ispravnih poslovnih odluka i generisanje dobrih poslovnih rezultata. Razuđeni podaci, korišćeni u obliku u kom se javljaju, čak i uz ogromnu ekspertizu i analitičnost njegovih korisnika, nisu dovoljno učinkoviti kao što su procesuirani podaci koji se transformišu u…

Saznaj više