Saveti za prevazilaženje kreativne blokade | ITS

Svako ko se bavi umetnošću, dizajnom ili nekim drugim kreativnim poslom koji zahteva konstantne inovacije i nove ideje u nekom trenutku je doživeo epizodu kreativne blokade, koja može biti veoma frustrirajuća, naročito ako je naš posao uslovljen rokovima. Svaka forma bavljenja umetnošću zahteva od nas da uđemo u poseban kreativni tok, takozvani flow – stanje…

Saznaj više

Učionica budućnosti | ITS, Beograd

Budućnost, imenica ženskog roda toliko snažna, neizbežna i drugačija. Odavno se uselila u učionice i učinila da one i učenje više ne liče na one koje poznajemo. Prezentacije i video-materijali za današnje studente podjednako su zastareli kao kreda i tabla. Tehnologija gospodari učionicom i pokazala nam je koliko je njena uloga bitna onog trenutka kada…

Saznaj više

Pakovanje govori više od 1 000 reči

Jedan od ključnih elemenata u procesu formiranja brenda je pakovanje. Svaki korisnik različito doživljava vrednost koju pakovanje nosi u sebi. Pakovanje se posmatra kao reklama proizvoda u trajanju od 5 sekundi. U svesti korisnika, pakovanje je proizvod. Struktura pakovanja, kao i materijali od kojih je ono napravljeno, treba da daju odgovore na sledeća pitanja: ●…

Saznaj više

Kako bolje zapamtiti sadržaj u onlajn-okruženju

Ako organizujete obuku u kompaniji, postoji veliki broj faktora o kojima treba voditi računa. Organizovanje obuke često zahteva odobrenje menadžmenta, a potom i traženje stručnjaka iz oblasti u vezi sa kojom je obuka i saradnju sa njima na kreiranju programa ili kursa koji će sadržati relevantne informacije (kojih će nekad biti previše). Kada se obave…

Saznaj više

Medijska pismenost: Svi medijski sadržaji se konstruišu

Medijska pismenost je disciplina koja se postepeno razvijala tokom druge polovine XX veka. Ona podrazumeva kritički pristup medijskim sadržajima i formama, poznavanje načina na koji se medijski sadržaji kreiraju, ali i poznavanje unutrašnje dinamike putem koje medijska industrija funkcioniše. Značaj ove tematike je rastao sa tehnološkim razvojem i porastom značaja medija, a prihvaćena je kao…

Saznaj više

Snimanje pokreta za animaciju kroz istoriju svetske kinematografije

Jedan od najupečatljivijih bioskopskih primera snimanja pokreta (skraćeno: mokap) jeste Endi Serkisov portret Goluma u „Gospodaru prstenova”. Ipak, revolucionarna tehnika nije počela na velikoj avanturi u Mordoru i sigurno se nije tu završila. Istina je da mokap postoji još od 19. veka, pre bioskopa. Prema podkastu „Yellow Brick Road” („Goodbye Kansas”), snimanje pokreta je možda…

Saznaj više

Elektronska faktura – još jedna primena XML-a

Narodna skupština Republike Srbije 2021. godine usvojila je Zakon o elektronskom fakturisanju („Službeni glasnik RS”, broj 44/21), kojim su, između ostalog, uređeni izdavanje, slanje, prijem, obrada, čuvanje, sadržina i elementi elektronskih faktura. Zakon zahteva da elektronska faktura (u daljem tekstu e-faktura) bude u formatu koji omogućava potpuno automatizovanu elektronsku obradu podataka preko sistema elektronskih faktura.…

Saznaj više

Elektronski potpis shodno uredbi (eu) 910/2014 o elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja za elektronske transakcije

Uredba najpre propisuje da se elektronskom dokazu kao dokazu u sudskom postupku ne sme uskratiti pravno dejstvo i dopuštenost samo zato što je u elektronskom obliku ili zato što ne ispunjava sve zahteve za kvalifikovani elektronski potpis. Kvalifikovanom elektronskom potpisu priznaje se isto pravno dejstvo kao svojeručnom potpisu, a kvalifikovani elektronski potpis koji se zasniva…

Saznaj više