Eko dizajn

Eko dizajn, okrenutost ekologiji i društveno odgovornijem dizajnu sve više usmerava mlade dizajnere ka efektnijem dizajnu, dizajnu koji ima moć da pokrene promene u društvu. Organska proizvodnja, zaštita potrošača, sigurnost i ekološki materijali danas su pravi izazov za svakog dizajnera. To su izazovi sa kojima se suočava svaki dizajner budućnosti.

Saznaj više