Elektronski potpis shodno uredbi (eu) 910/2014 o elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja za elektronske transakcije

Uredba najpre propisuje da se elektronskom dokazu kao dokazu u sudskom postupku ne sme uskratiti pravno dejstvo i dopuštenost samo zato što je u elektronskom obliku ili zato što ne ispunjava sve zahteve za kvalifikovani elektronski potpis. Kvalifikovanom elektronskom potpisu priznaje se isto pravno dejstvo kao svojeručnom potpisu, a kvalifikovani elektronski potpis koji se zasniva…

Kolaborativni roboti – koboti spremni za rad u osnovnim školama

Na ovogodišnjem sajmu IFAM & INTRONIKA (15. 2 – 17. 2) u Ljubljani akcenat je bio na robotizaciji u agrarnoj industriji, ali su bile zastupljene i ostale teme. Posebnu pažnju prisutnih privukao je i mali robot KUBO, univerzitetski projekat robota za nastavu u školi, koji je nastao iz ideje da decu uzrasta od šest godina, ali i stariju decu, uči osnovama programiranja.

Podelite:

Sistemi za upravljanje učenjem

Sistemi za upravljanje učenjem (engl. Learning Management Systems – LMS) omogućavaju upravljanje lekcijama, predmetima i katalozima, njihovu distribuciju i objavljivanje, beleženje informacija o korisnicima učenja i upravljanje njima. Nastavnici ih koriste za izradu i integraciju svih vrsta digitalnih materijala, tekstualnih datoteka, video-zapisa, kao i za proveru znanja pomoću testova, kvizova, ukrštenica i igara.

Podelite:

Uticaj anglicizama na srpski jezik u savremenom poslovanju

U poslednje vreme smo, više nego ikad pre, svedoci sve češće upotrebe anglicizama u srpskom jeziku. Čujemo ih kako u neformalnoj, tako i u formalnoj komunikaciji, u usmenoj, ali i u pisanoj formi. I sami, nesvesno, postajemo korisnici nove jezičke tvorevine koju je prof. dr Tvrtko Prpić nazvao anglosrpski.

Podelite:

Prezentacija proizvoda putem 3D modela

Danas na tržištu savremenih IT tehnologija imamo veliki broj softvera koji omogućavaju da vizualizujemo ideje i projekte. Neki od tih alata obuhvataju 3D modelovanje (3ds Max, Maya, Blender itd.). Bez obzira na to da li se radi o nekom obimnijem, kompleksnijem projektu ili ideji koja tek treba da se uobliči i precizira, prikaz dizajna konačnog proizvoda može mnogo da doprinese njegovoj realizaciji.

Podelite:

ITS – nešto više od IT škole

Šta najpre pomislimo kad kažemo, vidimo, čujemo – ITS? Bilo da smo u prevozu, pa jasno primetimo reklamu ITS-a na nekoj od gradskih lokacija, da smo čuli neke zadivljene impresije milenijalca koji se školuje na ITS-u ili, još ubedljivije, da već privređuje pri našoj partnerskoj IT organizaciji Comtrade ili nekoj drugoj respektabilnoj visokotehnološkoj instituciji? Kvalitet…

Šta znači biti student ITS-a?

Dugogodišnje školovanje kroz osnovnu i srednju školu u velikoj meri učinilo je da se nastava i učenje posmatraju iz ugla nemih posmatrača koji u određenom trenutku treba što bolje da reprodukuju nastavno gradivo bez obzira na to da li će sutra to znanje umeti da primene i u praksi. Na ITS-u se radi potpuno drugačije.…

Zašto master strukovnih studija u informacionim tehnologijama?

U Evropskoj uniji strukovne studije su osnova obrazovnog i profesionalnog sistema društva. Postoji veliki broj visokih škola koje se izuzetno visoko rangiraju i koje pripremaju studente za profesionalnu karijeru. Otuda je preporuka da studirate strukovne studije ako znate tačno šta vas zanima i želite da što pre uđete u proces rada.  Tačno je da su…