Socijalno partnerstvo u razvoju obrazovanja i zapošljavanja

Autor: dr Bojan Ristić

U Evropi koja se odlikuje brzim društvenim, tehnološkim i ekonomskim promenama, doživotno učenje postaje nužnost. Starenje stanovništva dodatno povećava ove izazove i pojačava potrebu za kontinuiranim ažuriranjem i obnavljanjem znanja, sposobnosti i kompetencija.  Barijere koje postoje između institucija i države ne sprečavaju samo pristup obrazovanju, već i efikasno korišćenje prethodno stečenih znanja i kompetencija.

Podelite: