Programiranje je posao budućnosti

Autor: dr Svetlana Jevremović Snažni razvoj novih tehnologija i njihova sve veća primena u svakodnevnom životu  jasno ukazuje na činjenicu da je programiranje, sa svim svojim podvrstama, jedna od profesija čiji će se značaj vremenom uvećavati. Žvimo u novom tehnološkom dobu u kojem su veštine za računarom od presudnog značaja za zapošljavanje. Stav brojnih HR stručnjaka…

Računarski interaktivni tutorijali kao edukativna metoda

Razlike u značenju pojma tutorijal Da ne bi bilo zabune na šta se pojam tutorijal u ovom tekstu odnosi, trebalo bi odmah pojasniti poreklo i različita značenja ove reči, koja se već odomaćila u našem jeziku. U tradicionalnoj nastavi ovaj pojam Tutorial – tutorski (pridev) – Tutorial teaching method – podrazumeva individualan pristup, obično sa…

Način na koji automobili posmatraju svet oko sebe

Činjenica da automobili mogu komunicirati na različite načine zahvaljujući veštinama verbalne i neverbalne komunikacije vozača odavno je poznata i prihvaćena, ali … mnogo je značajnije što oni mogu samostalno da komuniciraju sa ostalim učesnicima u saobraćaju. Može se reći da već sada automobili imaju sposobnost samostalnog odlučivanja u pojedinim situacijama.

Podelite:

10 najuticajnijih tehnologija do 2022.

Autor: Prof. dr Slavko Pokorni 

Iako predviđanje razvoja tehnologija i njihovog uticaja na ljudsko društvo može biti rizično, a posebno u oblasti računarskih tehnologija (zbog brzih promena koje se u toj oblasti dešavaju), IEEE Computer Society (IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, međunarodna organizacija inženjera elektrotehnike i elektronike, mada su u današnje vreme članovi i iz

Podelite:

Blog

Seminarski rad kao izvor sticanja stručnih znanja studenata

Autor: prof. dr Miroslav Radosavljević

Svedoci smo (a i mnoge analize pokazuju) činjenice da je naš obrazovni sistem orijentisan na reprodukciju, a manje na primenu stečenih znanja. Kako učiti i kako usvojiti znanja koja će biti upotrebljiva? Tokom studiranja studenti stiču znanja primenom različitih metoda učenja. Najefikasniji način učenja je primenom onih metoda gde se koristi celokupna motorika studenata.

Podelite:

Mogućnosti primene Cloud computinga u javnim preduzećima

U savremenim uslovima poslovanja, koje karakteriše svetska ekonomska kriza i smanjenje poslovnih aktivnosti i investicija, do izražaja dolazi paradigma Cloud computinga (ili računarstva u oblacima) kao koncept koji nudi nove poslovne mogućnosti.

Tržišno okruženje danas zahteva kontinuirano prilagođavanje preduzeća potrebama tržišta i nameće veliku dinamiku poslovanja. Preduzeća iz privatnog sektora su, opstanka radi, prinuđena da se brzo menjaju i traže svoje mesto među konkurencijom.

Podelite:

Tradicionalne umetnosti – dizajn i nove tehnologije

Autor: prof. Dragan Gašić

Svi oni koji imaju želju da budu dizajneri danas imaju mogućnosti da to i postanu. Ta sloboda u stvaranju, nekada privilegija malog broja odabranih, danas je dostupna svima. Digitalna revolucija otvorila je nove mogućnosti i medije za stvaranje i oblikovanje novog, vizuelnog sveta u kojem živimo. Mi danas, više nego ikada, živimo okruženi slikama – simbolima kojima se služimo u komunikaciji.

Podelite:

KREATIVNE RADIONICE SU NAJPOŽELJNIJA FORMA OBRAZOVNE IGRE!

Novi privredni ambijent i uskoro otvoreno tržište sa EU donosi neophodnost brzih i radikalnih izmena u obrazovni proces. S obzirom na dinamičnost  poslovnog okruženja postindustrijskog sveta, svest da studenti moraju, pre svega, da nauče rešavanje poslovnih problema na kreativan način trebalo bi da bude na prvom mestu pri postavljanju ciljeva strategije i taktike nastavnog rada  u visokom obrazovanju.

Podelite: