Progresivne web aplikacije – budućnost mobilnog weba

Progresivne web aplikacije (Progressive Web Apps – PWA) su web aplikacije koje se učitavaju kao obične web stranice ili sajtovi, ali pružaju dodatne funkcionalnosti, kao što su rad u modu offline, notifikacije kao standardne aplikacije za Android ili iOS. PWA su budućnost korišćenja interneta na mobilnim uređajima. Prvenstveno su namenjene upotrebi na mobilnim uređajima, ali…

Ciljevi su osnov svakog uspeha!

Postavljanje ciljeva je zapravo osnov svakog uspeha, i velikog i malog. Zato se veliki broj naučnika i istraživača bavi upravo ovim pitanjem. Mnogobrojna istraživanja su dokazala da ljudi koji su uspešni i na boljim pozicijama u kompanijama imaju jasno definisane ciljeve. Isto tako istraživanje je pokazalo da ljudi koji imaju nekakav cilj koji nije jasno…

devojka uči za laptopom

Sistemi za preporuku i sledeća najbolja ponuda

Sistemi za preporuku i sledeća najbolja ponuda dve su vrlo rasprostranjene i uspešne primene mašinskog učenja u sektoru prodaje i menadžmentu kampanja. Algoritmi mašinskog učenja u sistemima preporuke klasifikuju se u dve kategorije – jedna kategorija je zasnovana na sadržaju, a druga kategorija na kolaboraciji. Kategorija zasnovana na sadržaju ogleda se u izračunavanju sličnosti između…

Devojka uči modelovanje poslovnih procesa

Jezici za modelovanje poslovnih procesa

Upravljanje poslovnim procesima – UPP je disciplina koja kombinuje znanje iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) i nauke o upravljanju i primenjuje ih na operativne poslovne procese. Posmatrano kroz istoriju, UPP je obrađivano sa različitih aspekata: ekonomskog, sociološkog, psihološkog, inženjerskog, kao i sa aspekta poslovne administracije. Razlog za ovo je i činjenica da u mnogim oblastima…

Devojka uz pomoć kompjutera uči engleski jezik

Tehnologija u učenju engleskog jezika

Živimo u vremenu u kojem se sve obavlja pomoću jednog klika i u kom je gotovo nemoguće sresti mlade ljude na ulici koji šetaju bez mobilnog telefona. Tehnologija je promenila način na koji komuniciramo, družimo se, obavljamo kupovinu, čitamo. Odavno je tehnologija zakoračila i u učionice i potpuno promenila načine izvođenja nastave i ulogu nastavnika.…

Google AMP

Kompanija Google je postala sinonim za SVE što postoji na internet platformi – ogromna baza znanja i svetski priznatih znalaca, marketing alata i sadržaja, video-materijala, informacija o veb-sajtovima, aplikacija za mobilne telefone, VR i AR doživljaja i još mnogo toga. Google je postao lični lekar velikog broja korisnika, jer se prema mnogim istraživanjima pokazalo da…

Uloga grafičkog dizajnera u kreiranju brenda

Nekada su potrebe pojedinca i društva bile skromnije, proizvodnja manjeg obima, a konkurencija slabija. Tada nije bilo teško zadovoljiti zahteve za dobrom vizuelnom komunikacijom kada je reč o plasmanu novih proizvoda, usluga ili promociji nekog događaja. Međutim, savremeni uslovi proizvodnje i veliki porast konkurencije na tržištu doprineli su tome da se grafički dizajn posmatra kao…

Industrijska revolucija 4.0 – novi poslovni model i novi pristup optimizaciji poslovnih procesa

U osnovi svake industrijske revolucije nalazi se inovacija. I dok je kod prve industrijske revolucije to bila parna mašina, kod druge serijska proizvodnja, kod treće optimizacija poslovnih procesa primenom kompjutera, za četvrtu je karakteristična optimizacija poslovnih procesa kroz primenu internet inteligentnih rešenja. Uspešna implementacija ovog rešenja vodi ka povećanju efikasnosti i produktivnosti, sa jedne strane,…