flasa reciklaza

Eko dizajn

Eko dizajn, okrenutost ekologiji i društveno odgovornijem dizajnu sve više usmerava mlade dizajnere ka efektnijem dizajnu, dizajnu koji ima moć da pokrene promene u društvu. Organska proizvodnja, zaštita potrošača, sigurnost i ekološki materijali danas su pravi izazov za svakog dizajnera. To su izazovi sa kojima se suočava svaki dizajner budućnosti.

Podelite:

google its

Novi pravci razvoja računarskih sistema – KVANTNI RAČUNARI

Koncept kvantnog kompjutinga počiva na postulatima kvantne mehanike i njenim specifičnim fizičkim pojavama kao što su kvantno povezivanje superpozicija i tuneling efekat. Osnove za rad ovih sistema daje kvantna teorija verovatnoće, dok fizička realizacija podrazumeva primenu kompleksnih metalnih legura koje ohlađene na ekstremno niskim temperaturama postižu efekat superprovodljivosti. Ova pobuđena jezgra u kontrolisanom okruženju predstavljaju…

Ishodi učenja: proklamovano i realizovano

U blogu „Ishodi učenja = šta će biti na ispitu?” pisao sam o ishodima učenja i o tome šta Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije ITS (Information Technology School) radi u vezi sa njima. Stiče se utisak da su ishodi učenja i drugima postali «interesantni». Tako su, početkom jula prošle godine, ishodi učenja bili tema…

Prednosti bilingvizma (dvojezičnosti)

„A different language is a different version of life.” – Federico Fellini Da li ste se ikada zapitali koliko je teško ljudima koji ne razumeju ni reč engleskog jezika dok im carinik na aerodromu objašnjava nešto ili se izgube u nekom gradu i ne mogu da se snađu, jer ne umeju da pitaju ljude oko…

Značaj apstrakcije u programiranju

Rešavanje programerskih problema podrazumeva pravljenje modela okoline u kojoj se dati problem razmatra i analizira, a u modeliranju te okoline jedan od osnovnih alata je apstrakcija. Osnovni nivo apstrakcije predstavlja uočavanje određenih šablona uz prepoznavanje zajedničkih osobina objekata kojima su modelovani entiteti iz stvarnog sveta, dok naredni nivo apstrakcije predstavlja uključivanje/isključivanje nekih detalja o tim…

Animacija i okruženje u virtuelnoj realnosti

Uz napredak tehnologije, sadržaj koji se danas kreira postaje sve zanimljiviji. Način na koji se taj sadržaj prenosi počinje da biva sve interaktivniji. Tokom napretka interaktivnog sadržaja razvijao se i 3D sadržaj koji je i dalje prezentovan na 2D površini to jest ekranima računara i ostalih mobilnih uređaja. Danas, razvitkom Virtuelne realnosti (VR) i Augmentovane…