ZADATAK:

Nacrtati dijagram klasa koji opisuje deo poslovnog sistema jedne kompanije.
Svi radnici kompanije se mogu podeliti u dve grupe:

  • prvu, koju čine zaposleni u administraciji (A) i
  • drugu, koju čine članovi projektnih timova tj. zaposleni koji rade na reklamnim kampanjama (C).

Za sve zaposlene neophodno je zapamtiti osnovne podatke tj. ime i prezime, jedinstveni broj radnika kao i datum početka rada. Jedna od razlika zaposlenih je računanje godišnjih bonusa:

  • bonus kod C se računa na osnovu profita kampanja na kojima su radili
  • bonus kod A se računa na osnovu prosečnog profita svih kampanja u prethodnoj godini.

Razlike među zaposlenima su još i da:

  • je kod C neophodno zapamtiti kvalifikacije
  • C može biti osoba za kontakt sa klijentom
  • A se ne može dodeliti ni jednoj kampanji.

REŠENJE:

 

dijagram klasa koji opisuje deo poslovnog sistema jedne kompanije
Slika 1: Izgled traženog dijagrama klasa
 
Preuzmite PDF datoteku ovog primera klikom na ovaj link.