ZADATAK:

Nacrtati dijagram klasa na jeziku UML sledećeg sistema klasa: Opisati rad lifta. Lift ide u određenom smeru (gore ili dole), nalazi se na određenom spratu i ima svoj pravac kretanja. Može da se kreće, zaustavi i dobije informaciju o statusu. Postoji i kontroler liftova na određenom spratu koji pamti ID sprata, svoju poziciju i smer lifta. U okviru kontrolera postoji određeni broj dugmadi, koja mogu da svetle. Može im se zadati da svetle, da prestanu da svetle ili pročitati status. Dugme može da bude za rad sa liftom, kada pamti broj sprata ili za rad sa spratom kada se pamti broj sprata i smer lifta. Kontroler lifta upravlja i vratima tako što može da ih otvara ili zatvara. Vrata pamte da li su otvorena ili zatvorena.

REŠENJE:

Slika 1: Izgled traženog dijagrama klasa (za uvećani prikaz kliknite na sliku)
Preuzmite PDF datoteku ovog primera klikom na ovaj link.