ZADATAK :

Prikazati dijagram slučaja korišćenja (eng. use case diagram). Realizuje se softverski sistem za kontrolu lansiranja raketa. Pilot može izvršiti izbor cilja, lansiranje rakete, proveru broja raketa. Svako lansiranje rakete potrebno je da potvrdi, pri čemu se potvrda može obaviti odgovarajućom glasnom komandom ili pritiskanjem odgovarajućeg tastera na upravljačkoj konzoli. Ukoliko se tokom lansiranja desi kvar na sistemu za lansiranje pilot će biti obavešten o ovome događaju i potrebno je da potvrdi prijem poruke.

REŠENJE:

 

dijagram slučaja korišćenja
Slika 1: Izgled traženog dijagrama slučaja korišćenja (za uvećani prikaz kliknite na sliku)

Preuzmite PDF datoteku ovog primera klikom na ovaj link.