ZADATAK:

Nacrtati dijagram klasa na jeziku UML sledećeg sistema klasa:

  • Predmet – ima jedinstven, automatski generisan ID, koji može da se dohvati
  • Skladište – može da sadrži zadati broj predmeta, stvara se prazno, posle čega predmeti mogu  da se stavljaju i uzimaju jedan po jedan. Može se dohvatiti broj predmeta u skladištu da se ispita da li je skladište puno ili prazno.
  • Proizvođac – može da napravi jedan predmet i da ga stavi u skladište, koje se zadaje prilikom stvaranja proizvođača.
  • Potrošač – može da uzme jedan predmet iz skladišta, koje se zadaje prilikom stvaranja potrošača.

REŠENJE:

 

Dijagram klasa na jeziku UML: predmet, skladište, proizvođač i potrošač.
Slika 1: Izgled traženog dijagrama klasa