ZADATAK:

Nacrtati dijagram klasa na jeziku UML sledećeg sistema klasa: Kupac moze da napravi određeni broj porudžbina. Da bi napravio porudžbinu treba da ostavi svoje ime i adresu. Osnovni podaci o narudžbini su datum i status, i mogu se dobiti informacije o porezu, ukupnoj sumi i težini date porudžbine. Ona se moze platiti (i to određeni iznos) pomoću više vrsta plaćanja: kreditnom karticom (bitni podaci su broj, tip i datum prestanka važenja, a može se proveriti da li je izvršena identifikacija), novcem ili čekom (pamti se ime korisnika i ID banke, a proverava se da li je izvršena i identifikacija). Svaka narudžbina ima svoje stavke (pamti se količina i status poreza, a može se izračunati vrednost stavke i težina robe). Svaka stavka može imati jedan predmet koji je definisan težinom i opisom, a može se pristupiti jediničnoj ceni i težini datog predmeta.

 REŠENJE:

 

 

 Slika 1: Izgled traženog dijagrama klasa (za uvećani prikaz kliknite na sliku)
Preuzmite PDF datoteku ovog primera klikom na ovaj link.