ZADATAK:

Nacrtati dijagram klasa koji opisuje deo reklamne kampanje koji se odnosi na način reklamiranja.

U okviru reklamne kampanje može se koristiti jedan ili više načina reklamiranja:

  • novine – uključuje, pisanu, grafičku formu oglašavanja kao i fotografije
  • TV – uključuje korišćenje audio i video zapisa, filmova, muzike, učešće glumaca i slično.

 REŠENJE: 

dijagrama klasa
Slika 1: Izgled traženog dijagrama klasa (za uvećani prikaz kliknite na sliku)

Preuzmite PDF datoteku ovog primera klikom na
ovaj link.