Elektronski potpis

Da li ste se nekada zapitali šta je to zapravo elektronski potpis (engl. digital signature) ili digitalni potpis, kako se navodi negde u literaturi? Više je sinonima, a suština je jedna: to je skup podataka o ličnosti u elektronskom obliku koji su digitalno potpisani od strane nekog sertifikacionog tela.

Saznaj više