Razvoj veština kreativnog rešavanja problema

Izazov. Osnovna uloga obrazovanja jeste priprema mladog čoveka za životne izazove, pre svega za tržište rada. Evidentno je da je tržište rada danas varijabilnije nego ikad. Veoma brzo se pojavljuju nova zanimanja, a mnoga druga se gase i te promene su sve brže i brže. U takvoj situaciji je pred obrazovanje postavljen veliki izazov –…

Saznaj više

Prevod izraza iz oblasti informacionih tehnologija

Prevod tekstova iz oblasti informacionih tehnologija predstavlja izazov, jer se svakodnevno javljaju nove tehnologije i samim tim i nazivi tih tehnologija, a te inovacije se množe tolikom brzinom da bi bilo i vrlo zahtevno napraviti rečnik (u štampanoj formi) koji bi bio sveobuhvatan i išao u korak sa tim promenama. Pre određenog niza godina postojala…

Saznaj više

Digitalno vs tradicionalno doba

Digitalno doba otvorilo je ne samo nove mogućnosti izražavanja i nove postupke u stvaralačkom činu, već se može reći da nastupa metamorfoza samog koncepta doživljaja i promišljanja pojma umetnosti. Transformacija tradicionalne umetnosti pod uticajem digitalnih tehnologija vodi ka uspostavljanju nove estetike umetnosti, koja je potpuno otvorena za sve sadržaje i postupke. Brzi razvoj tehnologije preoblikovao…

Saznaj više

Korišćenje slobodnog softvera – GNU sistem

Svedoci smo konstantnog razvoja u oblasti informacionih tehnologija, koje polako postaju dominantne na svetskom tržištu. Računari su postali deo naše privatne i poslovne svakodnevice, a informacije najvrednija roba. Prosečni korisnik rastrgnut je prividnom slobodom izbora (i visinom svojih prihoda) između vlasničkih softverskih kompanija poput Microsofta i Applea. Međutim, nasuprot njihovom korporacijskom monopolu, ravnotežu u IT univerzumu uspostavlja slobodni softver.

Saznaj više

Elektronski potpis

Da li ste se nekada zapitali šta je to zapravo elektronski potpis (engl. digital signature) ili digitalni potpis, kako se navodi negde u literaturi? Više je sinonima, a suština je jedna: to je skup podataka o ličnosti u elektronskom obliku koji su digitalno potpisani od strane nekog sertifikacionog tela.

Saznaj više