studentski portal Login
Visoka škola za informacione tehnologije, računarski dizajn i savremeno poslovanje
BRZI LINKOVI
BUDITE OBAVEŠTENI

Unesite podatke i svakih 15 dana na Vašu adresu stizaće
ITS studentske novosti

STUDENTI O ITS-u

Petar Gnjidić„Veoma sam zadovoljan studiranjem na ITS-u, pre svega  zato što mi je to omogućilo da steknem praktično znanje koje je poslodavcima veoma bitno. Savremeni uslovi studiranja i komunicije između studenata i profesora su ono što je studiranje učinilo efikasnijim. Takođe bih izdvojio i prostorije koje su opremljene najsavremenijom tehnologijom i softverima koji su olakšali studiranje. Svima bih preporučio da upišu ITS. Sada sam zaposlen u kompaniji LINK group kao C# programer.


Pogledajte ostale utiske studenata>>>


STEFAN MILOVČEVIĆ, STUDENT


Autor: dr Milena Ilić,
Profesor strukovnih studija

Kao što su prva i druga industrijska revolucija promenile privredne, društvene i političke sisteme osamnaestog i devetnaestog veka, tako je digitalna revolucija promenila poslednje dekade dvadesetog, a oblikovala dvadeset prvi vek. 


Autor: dr Milena Ilić,
Profesor strukovnih studija

Ekonomija je važna svima. Da ne postoje osnovna znanja iz ekonomije, poznavanje ekonomskih zakona i ključnih ekonomskih činjenica, ljudi bi donosili pogrešne odluke, kao i domaćinstva, preduzeća i vlade. Ekonomija je stoga važna i budućim IT stručnjacima.


Autor: dr Slavko Pokorni

U blogu „Student, ne nastavnik, u centru obrazovnog procesa, pre oko 2 godine, već sam pisao o ishodima učenja. Od tada je ITS, u nastojanju da neprekidno unapređuje kvalitet svog rada, otišao korak dalje. Uvedene su i realizovane radionice za nastavnike i saradnike koji se bave pisanjem ishoda učenja (engl. learning outcomes), ali i ocenjivanjem zasnovanim na ishodima učenja. Napomenimo da je bilo i drugih radionica, a da slede i nove.


Osobenosti TRIZ metode i razmišljanja 

 

Analizirane su osobenosti razmišljanja učenika. Rezultati istraživanja su bili zapanjujuća sličnost između razmišljanja deteta i TRIZ-načina razmišljanja.

 

Razmišljanje odraslih Razmišljanje deteta TRIZ razmišljanje

Strah od protivrečnosti, prisutna tendencija izbegavanja objašnjenja u svojim argumentima.

Neosetljivost na protivrečnosti, odsustvo tendencije izbegavanja objašnjenja u svojim argumentima

Naklonost prema protivrečnostima, traženje kontradikcija u problemima. Razumevanje za otkrića i formulisanje očiglednih kontradikcija predstavljaju korak ka njegovom rešavanju.

Neorganizovana kombinacija različitih vrsta zaključaka, primenjenih pogrešno.

Tranzicija – zaključivanje iz pogrešne tačke gledišta sa stanovišta klasične logike, zaključci zasnovani na premeštanju jednog specifičnog problema u drugi specifični problem.
Prirodna, urođena sposobnost donošenja intuitivnog zaključka.

Zaključci analognim premeštanjem ideja, rešenja od jednog različitog sistema, različitog nivoa uopštenosti na drugi sistem kombinovanjem indukcije, dedukcije i premeštanja.

Kombinacija logike, razmišljanja i prirodne intuicije.
Zakon poslušnosti – upotreba intuitivnih znanja.

Stvaranje zakona – spontano pretraživanje i razvoj intuicije.

Kombinacija logičnog razmišljanja i namere formira intuicije.

Rešavanje problema jednim udarcem pomoću moždane oluje, povlačenje u slučaju neuspeha.

Zamenjivanje problema – ukoliko dete nije u stanju da reši neki problem, ono će namerno izmeniti uslove i pravila pre nego što će rešiti problem, tako da je to moguće rešenje za njega.

Razvoj zakonitosti shodno pretraživanju i usmeravanje intuitivnih zakonitosti.
Zamena problema drugim, koji se može rešiti po određenim pravilima.

 

Upoređivanjem načina razmišljanja odraslih, dece i TRIZ metode dolazi se do zaključka, koji je i danas tema rasprave u svetu obrazovanja, da zdravo dete može razviti kreativne sposobnosti u bilo kojoj oblasti ljudske aktivnosti. Samo neki će ih sačuvati u većoj ili manjoj meri, tako da nije slučajno što se kreativne sposobnosti često poklapaju sa infantilizmom.

 

Matrica kontradiktornosti

 

Autor TRIZ metode identifikovao je četrdeset osobina – pojava i povezao faktore stvarajući sledeće modele tehničkih kontradiktornosti. Predstavljeni deo  tabele inovativnih osobina – videti http://www.triz40.com/TRIZ_GB.php – sadrži i međudejstvo između ovih pojava. 

 

Ovaj metod razmatra uticaje inovativnih osobina, za svaki problem koji se uoči na normalizovanom sistemu. Normalizovani sistem predstavlja sistem koji obavlja određenu funkciju sa ulaznim podacima oblika informacije, dok svaka naredna ulazna informacija u obrazovni sistem predstavlja paralelnu funkciju.

 

Prema rezultatima istraživanja, koji čine broj rešenih slučajeva reprezentativnim uzorkom, stepen efikasnosti matrice kontradiktornosti u obrazovanju je iznosio 59%.

 

Kontradiktornosti dokazuju, da je kreativnost više nego umetnost. Procenjuje se da primena načela klasične TRIZ metode postaje neophodna, ali ne i dovoljna da bi bila deo „sistematskog razvoja obrazovanja za stvaralačku diskusiju“. Težište budućeg istraživanja treba da bude traženje nove matrice koja će sadržati određenu verovatnoću pojave „najboljeg“ inovativnog principa i uticaja istog na traženo rešenje. U tom smislu treba pomenuti razvoj matrice četiri najuticajnije osobine, matrice 2003, kao i matrice odlučivanja. 

 

Pročitajte više o ovome :
http://www.triz.co.uk/?gclid=CIewhPHmqscCFfQatAodd_0CDQ

Autor: Prof. dr Nebojša Stefanović


Autor: Prof. dr Nebojša Stefanović

Osnovna posledica ljudskog razvoja je porast količine informacija koje treba preneti sa jedne generacije na drugu. Pedagogija, nauka o obrazovanju, kao način za prenos informacija na pokoljenja je poboljšavana tokom evolucije čoveka. Osnovni uslovi za kreativan rad su: zavisnost pojedinačnih rezultata rada od iskustva, intuicije, snage volje, oslobođenost rada od instrukcija u pogledu načina, redosleda i rokova, neizvesnost odnosno postojanje problema koji se ne mogu rešiti poznatim metodama i mogućnost takmičenja sa drugim u cilju podizanja nivoa postignuća.


Autor: Prof. dr Nebojša Stefanović

TRIZ, akronim za teoriju inovativnog rešavanja problema, jeste metod koji omogućava podsticanje kreativnog rešavanja problema integracije bezbednosti sistema, zasnovan na skupu podataka dobijenih iz baze iskustvenih rešenja i funkcionisanja sličnog sistema. Jedan od osnovnih ciljeva TRIZ metode je uklanjanje protivrečnosti u stvaralačkim rešenjima. Sistem obrazovanja je jedan od najkompleksnijih društvenih sistema opterećen višestrukim protivurečnostima. Protivrečnosti u sistemu obrazovanja su želje roditelja naspram mogućnosti dece, želje nastavnika naspram mogućnosti obrazovne ustanove, i dr., tako da treba predstaviti susret obrazovnih zahteva društva za poboljšanje kvaliteta obrazovanja naspram pisanja novih planova obrazovanja, poboljšanjem tehničkih resursa društva. 


Autor: Prof. dr Miroslav RadosavljevićAplikacije koje se razvijaju obično su grupisane u jedinstven sistem koji se često nazia informacionim sistemom. Za razvoj informacionih sistema postoji čitava lepeza metodologija, različitih metoda, razvojnih softverskih alata, računara i potrebnog broja informacionih radnika sa neophodnim iskustvom. Brzina prihvatanja znanja i sticanja iskustva umnogomei je posledica motivacije studenata, prethodnog obrazovanja i odlučnosti da se posvete ovoj oblasti informacionih tehnologija.

Vizuelna pismenost  >>>

23. novembar 2015.
Tema:

Autor: prof. Dragan Gašić

Većini od nas koji se kao profesionalci bavimo vizuelnim poznato je da čovek preko 80% informacija prima putem čula vida – vizuelnom percepcijom. Mi takođe znamo da u edukaciji učenici i studenti najviše pamte kada im se uz pomoć slika vizuelizuje sadržaj predavanja.

To znači da se učenje više ne može bazirati samo na rečima ili tekstu, već sve više uz pomoć naprednih tehnologija, oslanjajući se na novi jezik – digitalne slike i uz pomoć zvuka – multimedijalno.

To što smo mi sve više okruženi slikama i simbolima – ikonama, za sobom povlači posledice koje zbog brzog razvoja kompjuterskih tehnologija i brzine kojom se slike danas kreiraju i obrađuju, čini nas bukvalno nepismenim jer su reč - verbalni jezik i pisani tekst koji su nekada bili dominantni, danas potpuno potisnuti u odnosu na vizuelno.


Autor: dr Svetlana Jevremović


Snažni razvoj novih tehnologija i njihova sve veća primena u svakodnevnom životu  jasno ukazuje na činjenicu da je programiranje, sa svim svojim podvrstama, jedna od profesija čiji će se značaj vremenom uvećavati. Živimo u novom tehnološkom dobu u kojem su veštine za računarom od presudnog značaja za zapošljavanje. Stav brojnih HR stručnjaka je da će programiranje u naredne dve decenije biti delatnost u kojoj će se posao pronalaziti daleko lakše nego u drugim granama.


Autor: mr Ana Stanković

Razlike u značenju

Da ne bi bilo zabune na šta se pojam tutorijal u ovom tekstu odnosi, trebalo bi odmah pojasniti poreklo i različita značenja ove reči, koja se već odomaćila u našem jeziku. U tradicionalnoj nastavi ovaj pojam Tutorial – tutorski (pridev) – Tutorial teaching method – podrazumeva individualan pristup, obično sa jednim studentom, ili manjom grupom, gde nastavnik nadzire, usmerava, podstiče rad studenta na nekom konkretnom polju na kom je stručan.